eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Profesjonalna opieka nad osobą ze stomią w Polsce

Katarzyna Cierzniakowska
,
Maria T. Szewczyk
,
Zbigniew Banaszkiewicz
,
Arkadiusz Jawień

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 2: 35–39
Data publikacji online: 2010/07/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W Polsce w praktyce pielęgniarskiej istotne znaczenie ma model opieki nad chorym ze stomią, regulujący za­stoso­wa­nie różnorodnych procedur i instrukcji postępowania np. w obszarze edukacji, wyznaczenia miejsca przyszłej stomii, wyposażenia chorego w sprzęt stomijny i innych. Zaangażowanie w proces leczniczo-pielęgnacyjny całego zespołu terapeutycznego, osoby ze stomią i najbliższych osób, z którymi pozostaje ona w relacjach rodzinnych i społecznych, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokiego poziomu jakości życia ze stomią.
Głównym celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z opieką pielęgniarską nad osobą ze stomią jelitową w Polsce, która polega m.in. na wyrównaniu deficytów samoopieki, zmniejszeniu powikłań pooperacyjnych, edukacji chorego ze stomią i jego rodziny, a także innych działaniach wpływających na poprawę jakości życia.

In Poland, in practice a very important role falls to the nur­sing model of care for patients with a stoma, which governs the application of various procedures and instructions, eg in the field of education, the designation of the future stoma, fitting the patient\'s ostomy and other appliances. Involvement in the medical-therapeutic care of the whole team, people with a stoma, and also their relatives with whom they remain in the family and social relationships increase the likelihood of achie­ving a high level of quality of life with a stoma.
The main aim of this article is to present the facts of nur­sing care for a person with stoma in Poland, which consists, inter alia, alignment of self-care deficits, reducing postoperative complications, educating both patients with a stoma and his family and other activities affecting the quality of life.
słowa kluczowe:

stomia, pielęgniarka, model opieki

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.