eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2012
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Profilaktyka raka szyjki macicy – poziom wiedzy kobiet i mężczyzn

Marzena Pacewicz
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Katarzyna Krajewska-Ferishah

Medycyna Paliatywna 2012; 4: 217–228
Data publikacji online: 2013/01/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Rak szyjki macicy powoduje śmierć 5 Polek dziennie.

Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet i mężczyzn na temat znaczenia cytologii w profilaktyce raka szyjki macicy.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 100 pacjentek i 100 pacjentów z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankietowego.

Wyniki: Spośród badanych 18% kobiet i 25% mężczyzn uważało, że wiedza Polek o raku szyjki macicy jest zła, a 44% kobiet i 38% mężczyzn uznało, że badanie cytologiczne należy przeprowadzać raz w roku. Za główne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania kobiety uznały przewlekłe zakażenie wysokoonkogennym typem wirusa HPV i dużą liczbę partnerów seksualnych (po 64%), mężczyźni – dużą liczbę partnerów seksualnych i częste nieleczone stany zapalne pochwy (po 38%). Jako główny objaw raka kobiety podały nieprawidłowe, krwiście podbarwione upławy (71%), a mężczyźni krwotoki z dróg rodnych (58%). Tylko 16% kobiet i 12% mężczyzn wiedziało, że w pierwszym etapie rak rozwija się często bezobjawowo. Najbardziej znanym programem dotyczącym profilaktyki raka szyjki macicy była cytologia (80% kobiet, 42% mężczyzn) i szczepienia (66% kobiet, 26% mężczyzn). Spośród respondentek 46%otrzymało zaproszenie na badanie cytologiczne, ale aż 67% nie skorzystało z niego.

Wnioski: Wiedza kobiet i mężczyzn na temat raka szyjki macicy była zróżnicowana. Większość badanych kobiet nie skorzystała z otrzymanego zaproszenia na wykonanie badania cytologicznego. Głównymi źródłami wiedzy kobiet na temat raka szyjki macicy były internet, telewizja i lekarz, najrzadziej pielęgniarki, a mężczyzn – telewizja. Zdaniem kobiet edukacja na temat chorób nowotworowych powinna się zacząć w gimnazjum, zdaniem mężczyzn – w liceum.

Introduction: It is estimated that cervical cancer kills 5 women per day.

Purpose: To assess the level of knowledge of men and women about the importance of cytology in cervical cancer.

Material and methods: The study comprised patients 100 women and 100 men. We used the questionnaire survey.

Results: 18% of women and 25% of men were convinced that the awareness of women about cervical cancer is bad. 44% of women and 38% of men, cytological examination should be done yearlly. 64% woman considered a chronic infection with HPV, and a large number of sexual partners are main risk factors of cervical cancer. Men reported a large number of sexual partners and untreated vaginitis (38%) as a cause of cervical cancer. 71% of women and 58% of men reported that bloody vaginal discharge is main symptom of cervical cancer. Only 16% of women and 12% of men knew that the first stage of the cancer often develops without symptoms. Most known programs for prevention of cervical cancer were cytology (80% women, 42% men) and vaccination (66% women, 26% men). 46% received an invitation to the cytology and 67% has benefited from it.

Conclusions: Knowledge of men and women about cervical cancer is varied. Most respondents did not benefit from received invitations to perform cytology. The main sources of women’s knowledge about cervical cancer are: the Internet, television, and doctor, for male – TV. Education on cancer should begin in school.
słowa kluczowe:

wiedza, cytologia, rak szyjki macicy

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.