eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Propozycja realizacji diagnoz pielęgniarskich z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej u chorego operowanego z powodu przepukliny pachwinowej

Agnieszka Habel
,
Katarzyna Cierzniakowska
,
Hanna Grabowska
,
Janina Książek
,
Magdalena Leyk
,
Elżbieta Kozłowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 4: 187-202
Data publikacji online: 2011/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy była realizacja diagnoz pielęgniarskich z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (International Classification of Nursing Practice – ICNP) u chorego operowanego z powodu przepukliny pachwinowej.

W pracy posłużono się metodą studium indywidualnego przypadku. Ważna okazała się analiza historii choroby oraz procesu pielęgnowania. Całość uzupełnił wywiad z pacjentem i obserwacja uczestnicząca.

Postulaty:

1. Konieczne jest podjęcie działań, które przyczynią się do tego, że społeczność pielęgniarska będzie korzystać z projektu ICNP w codziennej praktyce, nauce, kształceniu, zarządzaniu oraz doskonaleniu zawodowym.

2. Skuteczne wykorzystanie ICNP wymaga komputeryzacji stanowisk pracy pielęgniarek, jak również identyfikacji potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń.

3. Wprowadzenie ICNP do ogólnego systemu informatycznego skróci czas przeznaczony na posługiwanie się dokumentacją medyczną, wydłuży czas opieki nad pacjentem oraz umożliwi ocenę wpływu jakości opieki pielęgniarskiej na efektywność leczenia.

Project goal : The main objective of the project was to perform nursing diagnoses with the use of the ICNP in a patient operated on bubonocele.

The method of individual case study was used at work. An analysis of the patient’s history of illness and the care process Occurred to be important. The whole activity was complemented by the patient’s interview and the participating observation.

Postulate:

1. It is necessary to take up actions that will contribute to the fact that the nursing community will use the ICNP project in their daily practice, study, education, management and professional improvement.

2. An effective use of the ICNP requires the computerisation of nurses’ workstations as well as, the identification of training needs along with the effectiveness evaluation of the trainings.

3. Introducing the ICPN into the general IT system will shorten the time devoted to using the medical documentation, extend the time dedicated to a patient care and enable the evaluation of the impact of the quality of the nursing care on the effectiveness of treatment.
słowa kluczowe:

przepuklina pachwinowa, diagnoza pielęgniarska, plan opieki, model 7-osiowy ICNP

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.