eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przerzuty nowotworów złośliwych do kości – etiopatogeneza i możliwości leczenia. Przegląd piśmiennictwa

Adrian Bazaliński
1
,
Julia Florek
2
,
Aleksandra Szelast
3
,
Beata Barańska
4, 5
,
Piotr Biega
4, 6
,
Dariusz Bazaliński
4, 7

  1. Studenckie Koło Pielęgniarek, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, Sanok, Polska
  2. Instytut Medyczny, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
  3. Studenckie Koło Naukowe Opieki nad Osobami Starszymi, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
  4. Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie, Polska
  5. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Przemyśl, Polska
  6. Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska
  7. 7nstytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(3): 130-137
Data publikacji online: 2023/10/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Przerzuty do kości generują dodatkowe obciążenia w systemie ochrony zdrowia z racji zalecanej terapii w zaawansowanej fazie choroby. Ból, patologiczne złamania, niestabilność szkieletu osiowego i neurologiczne dysfunkcje to najczęstsze konsekwencje zewnątrzoponowych przerzutów do kręgosłupa i jego kompresji. Analizując piśmiennictwo, dokonano przeglądu dostępnej w bazie PubMed literatury z lat 2015–2023. W wyszukiwaniu duplikatów zastosowano słowa kluczowe: ”spinal metastases”. Zidentyfikowano 3069 prac, z których usunięto 2567 niezwiązanych bezpośrednio z zaplanowaną analizą. Do analizy wybrano 36 prac (w tym przeglądy i metaanalizy) podejmujących problematykę analizowanych zagadnień. Przerzuty nowotworów złośliwych dotyczą najczęściej szkieletu osiowego, powodując kompresję rdzenia i objawy neurologiczne z tym związane. Odbarczenie chirurgiczne zwiększa funkcjonalność i poprawia jakość życia chorych.

Bone metastases and treatment of patients in the advanced stage of the disease are a heavy burden for the healthcare system. Pain, pathological fractures, axial skeleton instability, and neurological dysfunctions are the most common consequences of epidural metastases to the spinal cord and its compression. A review of literature of the years 2015–2023 was done, based on the PubMed database. The key-phrase “spinal metastases” was used in the search for duplicates. Of 3069 studies, 2567 were eliminated as not directly related to the analysis. Finally, 36 studies (including reviews and meta-analyses) were selected as relevant to the analysed problems. Metastases from malignant cancers are most commonly localised in the axial skeleton, causing spinal cord compression and neurological symptoms. Surgical decompression improves the functioning and quality of life of the patients.
słowa kluczowe:

leczenie, problemy zdrowotne, przerzuty do kręgosłupa

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.