eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Psychospołeczne czynniki związane z piciem alkoholu przez kobiety z małego miasta korzystające z instytucji pomocowych

Daria Arciszewska
1
,
Jan Czesław Czabała
1

1.
Maria Grzegorzewska Special Education University, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (3): 203-218
Data publikacji online: 2020/12/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Wciąż brakuje informacji, które byłyby pomocne w tworzeniu programów terapii uzależnień dostosowanych do grupy kobiet, a szczególnie kobiet z małych miast, których sytuacja często wiąże się z różnymi trudnościami społecznymi i socjalnymi. Celem przedstawionego badania było sprawdzenie, czy sposób picia alkoholu przez kobiety z małego miasta, które z powodu doświadczanych trudności poszukują pomocy w różnych instytucjach, jest związany z poczuciem osamotnienia, stanem zdrowia psychicznego i zadowoleniem z wybranych aspektów życia.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 60 kobiet mieszkających w małym mieście i okolicznych wsiach na terenie województwa podlaskiego. Podczas badania wykorzystano test CAGE, Kwestionariusz Zadowolenia z Życia, Skalę do Pomiaru Poczucia Samotności i Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28.

Wyniki
Uzyskane wyniki wskazują na to, że ponad połowa badanych kobiet (55%) pije alkohol w sposób zagrażający uzależnieniem. Różnią się one od niepijących kobiet tym, że czują się bardziej osamotnione, niżej oceniają swoje zdrowie psychiczne, są mniej zadowolone z relacji z własnymi dziećmi i przyjaciółmi. Efekt ten nie występuje w odniesieniu do zadowolenia z małżeństwa/związku, zaburzeń funkcjonowania oraz uczucia niepokoju i bezsenności.

Omówienie
Wyniki pokazują, że badana populacja kobiet jest poważnie zagrożona uzależnieniem od alkoholu. W przyszłych badaniach należy uwzględnić również szerszą populację kobiet z małych miast, aby sprawdzić, jak kształtuje się problem uzależnienia od alkoholu w takich społecznościach i czy udzielana im pomoc uwzględnia ich problemy związane z nadużywaniem alkoholu i zdrowiem psychicznym.

Wnioski
Poczucie osamotnienia, zadowolenia z pewnych aspektów życia i stan zdrowia psychicznego to czynniki, które mogą być ważnymi doświadczeniami życiowymi sprzyjającymi piciu alkoholu w sposób zagrażający uzależnieniem.Introduction
There is still scarcity of information that might be helpful in the development of substance dependence treatment programmes targeted to women, particularly those from small towns, who frequently face various social and economic problems. The aim of this study was to find out whether drinking patterns among small town women seeking help in various institutions due to the problems they experience, were related to their sense of loneliness, mental health status and some aspects of life satisfaction.

Material and methods
Participants in the study were 60 women, residents of a small town or neighbouring villages in the Podlaskie province. The CAGE test, Life Satisfaction Questionnaire, De Jong Gierveld Loneliness Scale and General Health Questionnaire (GHQ-28) were used.

Results
The results indicate that at-risk drinking pattern was found in over a half (55%) of the women. They differed from non-drinking females in some respects: they had a stronger sense of loneliness, rated their mental health lower and were less satisfied with relationships with their children and friends. This effect was not seen as regards the participants’ satisfaction in relationships with their spouses/partners, their social dysfunction, anxiety or insomnia.

Discussion
The findings suggest that the female population under study is at serious risk of alcohol dependence. In future research a larger sample of women living in small towns should be enrolled enabling investigators to get a closer insight into the problem of alcohol dependence in such communities and into assistance adequacy (i.e. whether alcohol abuse and mental health problems are taken into account in the provided help).

Conclusions
Sense of loneliness, some aspects of life satisfaction and mental health status may be significant life experiences that lead to risky drinking and development of alcohol dependence.

słowa kluczowe:

alkohol, zdrowie psychiczne, kobiety, zadowolenie z życia, osamotnienie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe