eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
6/2018
vol. 105
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Reaktywne zapalenie stawów – problem interdyscyplinarny

Ewelina Biało-Wójcicka
,
Karolina Rutkowska
,
Kalina Wysocka-Dubielecka

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 726–737
Data publikacji online: 2019/01/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Reaktywne zapalenie stawów to jałowe zapalenie błony maziowej, ścięgien i powięzi wywołane reakcją immunologiczną na zakażenie o odległej lokalizacji. Jest zazwyczaj asymetryczne. Występuje ok. 4 tygodnie po przebytym zakażeniu układu moczowo-płciowego (najczęściej wywołanym przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae) lub przewodu pokarmowego (najczęściej Shigella enteritidis, Salmonella typhimurium lub Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica). Typową triadę objawów stanowią: zapalenie stawów, zapalenie spojówek i zapalenie cewki moczowej. Chorują najczęściej mężczyźni między 20. a 50. rokiem życia. U znacznego odsetka chorych z reaktywnym zapaleniem stawów występuje antygen HLA-B27. Obecność tego antygenu zwiastuje cięższy przebieg i wystąpienie powikłań pozastawowych. Choroba może mieć przebieg nawrotowy, czasami ustępuje, nie pozostawiając trwałych następstw, a w niektórych przypadkach ewoluuje w kierunku innych spondyloartropatii.

Reactive arthritis is an aseptic inflammation of synovium, tendons and fasciae triggered by an immunological reaction to a distant-site infection. It is usually asymmetric. It develops about 4 weeks after a prior infection of the genitourinary system (most often caused by Chlamydia trachomatis or Neisseria gonorrhoeae) or the gastrointestinal tract (most often: Shigella enteritidis, Salmonella typhimurium or Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica). A typical triad of symptoms includes: arthritis, conjunctivitis, and urethritis. Men aged 20-50 are most commonly affected. A considerable percentage of patients with reactive arthritis has the HLA-B27 antigen. Presence of the antigen heralds a more severe course of the disease and occurrence of articular complications. The disease may have a neoplastic course, sometimes it subsides without chronic consequences, and in some cases it evolves into other spondyloarthropathies.
słowa kluczowe:

reaktywne zapalenie stawów, HLA-B27, keratodermia blenorhagicum, balanitis circinata, zespół Reitera

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe