eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola desloratadyny w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i pokrzywki

Katarzyna Buczak
,
Adam J. Sybilski

Data publikacji online: 2018/05/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Alergie, w tym alergiczny nieżyt nosa i pokrzywka, to bardzo częsty problem w gabinecie lekarza POZ. Ogromną rolę w patomechanizmie alergii odgrywa histamina, a dokładniej jej działanie poprzez receptor H1. To on jest odpowiedzialny za świąd, kichanie, obrzęk błony śluzowej i wzmożoną produkcję wydzieliny w nosie, a także zaczerwienienie, obrzęk i świąd skóry. Ta kluczowa rola histaminy w powstawaniu reakcji alergicznej spowodowała, że podstawowymi preparatami w leczeniu chorób alergicznych stały się leki przeciwhistaminowe. Mechanizm działania leków przeciwhistaminowych polega na łączeniu się z tą samą częścią receptora co histamina, ale wywoływaniu odwrotnego efektu. To czyni je odwrotnymi agonistami receptorów H1. Powoduje to zmniejszenie działania histaminy jako mediatora reakcji alergicznej, a co za tym idzie – zmniejszenie objawów towarzyszących alergicznemu nieżytowi nosa i pokrzywce. Jednym z lepiej poznanych i przebadanych leków przeciwhistaminowych II generacji jest desloratadyna. Jest to długo działający (24 godziny), trójcykliczny, niesedatywny, aktywny metabolit loratadyny. W wielu badaniach wykazano, że desloratadyna skutecznie łagodzi objawy nosowe (kichanie, przekrwienie, blokadę) oraz skórne (zaczerwienienie, obrzęk, świąd). Nie przenika przez barierę krew–mózg, więc nie ma działania sedatywnego, nie pogarsza sprawności prowadzenia samochodów. Może być stosowana zarówno u dorosłych, jak i u dzieci już po 1. roku życia. Bardzo rzadko powoduje działania niepożądane, takie jak suchość w jamie ustnej, ból głowy, zmęczenie czy nudności (częste przy stosowaniu leków przeciwhistaminowych I generacji). Wszystkie te cechy sprawiają, że desloratadyna jest bezpiecznym lekiem, często stosowanym u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa oraz pokrzywką.

Allergies, including allergic rhinitis and urticaria, are a very common problem for the general practitioner. Histamine has a major role in the mechanism of allergy through the H1 receptor. It is responsible for pruritus, sneezing, mucosal edema and increased production of nasal secretion, as well as redness, swelling and itching of the skin. Due to the key role of histamine in the development of allergic reactions, H1 blockers (antihistamines) are the primary medications for the treatment of allergic diseases. The mechanism of action of antihistamines relies on combining with the same part of the receptor as histamine but inducing a reverse effect, which makes them inverse agonists of H1 receptors. This reduces the effect of histamine as a mediator of the allergic reaction and hence the reduction of symptoms associated with allergic rhinitis and urticaria. Desloratadine is one of the better-known and tested second-generation antihistamines. It is a long-acting (24 hours), tricyclic, non-sedative, active metabolite of loratadine. Many studies have shown that desloratadine is effective in relieving nasal symptoms (sneezing, congestion, blockage) and skin problems (redness, swelling, pruritus). It does not penetrate the blood-brain barrier, so it does not have a sedative effect. It does not have a negative effect on car driving ability. It can be used by both adults and children after 1 year of life. It very rarely causes side effects such as dry mouth, headache, fatigue or nausea (more frequently when using first generation antihistamines). All these features make desloratadine a safe and frequently used drug in the treatment of allergic rhinitis and urticaria.
słowa kluczowe:

histamina, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka, leki przeciwhistaminowe, desloratadyna

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.