eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2012
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola i zadania farmaceuty w hospicjum stacjonarnym na podstawie badania pilotażowego

Iga Pawłowska
,
Leszek Pawłowski
,
Monika Lichodziejewska-Niemierko

Medycyna Paliatywna 2012; 2: 80–89
Data publikacji online: 2012/09/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Farmaceuci uczestniczą w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego oraz rozwiązań pozaprawnych ukształtowanych przez praktykę.

Cel pracy: Ustalenie zadań farmaceuty i warunków ich realizacji w hospicjum stacjonarnym.

Materiał i metody: Dane uzyskano z dwóch rodzajów anonimowych kwestionariuszy, z których pierwszy został skierowany do kierowników hospicjów stacjonarnych, drugi do farmaceutów zatrudnionych w tych placówkach. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego.

Wyniki i wnioski: W badaniu pilotażowym wzięło udział 21 hospicjów stacjonarnych, z których uzyskano łącznie 29 ankiet. Połowa badanych placówek nie zatrudniała farmaceuty i nie miała jednostki organizacyjnej przeznaczonej do realizacji usług farmaceutycznych. W 1/4 hospicjów farmaceuta był uważany przez kierownika za członka podstawowego składu zespołu terapeutycznego, jednak żaden z badanych farmaceutów nie uważał siebie za członka tego zespołu.

Do zadań, które w hospicjum powinien wykonywać farmaceuta, kierownicy tych placówek zaliczyli przede wszystkim: udzielanie informacji o lekach (81%) i zamawianie leków lub wyrobów medycznych (62%), co znalazło potwierdzenie również w opiniach farmaceutów dotyczących ich podstawowych zadań (odpowiednio 75% i 62,5%). Pozytywnie włączenie farmaceuty do opieki paliatywnej realizowanej w warunkach stacjonarnych oceniało 75% kierowników placówek, dostrzegając zwłaszcza jego rolę jako konsultanta, który współuczestniczy w procesie terapeutycznym. Z kolei farmaceuci wśród najważniejszych korzyści ze swojego zaangażowania w działalność hospicjum wskazali właściwe przechowywanie leków oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodu i rozchodu leków psychotropowych.

Podsumowując – funkcja konsultacyjna i doradcza stanowi podstawowe zadanie farmaceuty w opiece paliatywnej i hospicyjnej, a jego zaangażowanie w tę opiekę, poprzez wykonywanie usług farmaceutycznych, może powodować zmniejszenie kosztów leczenia.

In Poland, pharmacists are involved in hospice and palliative care on behalf on general rules from pharmaceutical law and other regulations, which were established in the practice.

Objective: To determine pharmacist’s activities in residential hospice and to assess conditions of their implementation.

Material and methods: Data obtained from two different anonymous questionnaires (first directed to the principal managers of the hospice, and the second to the pharmacists). The method was the diagnostic survey.

Results and conclusion: Twenty-one residential hospices took part in the preliminary study;

29 questionnaires were received. Half of the examined hospices do not employ any pharmacist and do not have any hospital pharmacy. In 1/4 hospices, according to principal managers, pharmacist belong to the therapeutic team, however, no one pharmacist agree with this statement. The main pharmaceutical services, according the principal managers, should include information of drugs (81%) and ordering drugs and other medical products (62%). Pharmacists answers were similar (75% and 62.5%, respectively). 75% of principal managers have got positive attitude towards the involvement of a pharmacist into palliative care in residential hospices. They consider the pharmacist as a consultant, who co-participate in therapeutic process. Pharmacists, on the other hand, to the main benefits of their presence in hospice, add the proper drug storage and documentation of controlled substances.

In conclusion, counseling and educating is the basic activity of the pharmacist in hospice and palliative care. His involvement into this care may decrease the costs of the treatment due to paying various pharmaceutical services.
słowa kluczowe:

farmacja szpitalna, farmaceuci, prawo farmaceutyczne, opieka paliatywna, hospicja, opieka hospicyjna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe