eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
4/2020
vol. 107
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 w patogenezie nowotworów i chorób zapalnych skóry

Magda Marek-Safiejko
1
,
Hanna Myśliwiec
1
,
Justyna Bączyk
2
,
Iwona Flisiak
1

1.
Department of Dermatology and Venereology, Medical University in Bialystok, Poland
2.
Medical Biochemistry Department, Medical University in Bialystok, Poland
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2020, 107, 349-360
Data publikacji online: 2020/10/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 należy do grupy polipeptydowych czynników wzrostu. Odgrywa szczególną rolę w regulacji pre- i postnatalnego wzrostu organizmu, a także ma działanie hipoglikemizujące, neuro- oraz osteo- i chondroprotekcyjne. Liczne doniesienia zwracają uwagę na rolę insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 w patogenezie wielu nowotworów, takich jak rak piersi, rak prostaty, rak jelita grubego oraz rak płuca. Stwierdzono jego istotny wpływ na występowanie niektórych chorób zapalnych skóry oraz rozwój nowotworów skóry, takich jak rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy czy czerniak. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, jego receptorów i białek wiążących oraz roli w patogenezie wybranych chorób skóry.

Insulin-like growth factor 1 belongs to the group of polypeptide growth factors. It plays a special role in the regulation of pre- and postnatal growth of the organism, and also has a hypoglycaemic, neuro-, and osteo- and chondroprotective effect. Numerous reports emphasize the role of insulin-like growth factor 1 in the pathogenesis of many cancers, such as breast cancer, prostate cancer, colorectal cancer and lung cancer. Its significant effect in the pathogenesis of some inflammatory skin diseases and in the development of skin cancers, e.g. basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma or melanoma has been demonstrated. The article reviews the literature on insulin-like growth factor 1, its receptors and binding proteins, and the role in the pathogenesis of selected skin diseases.
słowa kluczowe:

insulinopodobny czynnik wzrostu, białko wiążące IGF, receptor IGF

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe