eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola pielęgniarki w leczeniu trombolitycznym chorych z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu

Krystyna Jaracz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 1: 1-4
Data publikacji online: 2009/04/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nowoczesne zasady organizacji leczenia w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu przyczyniły się do zmniejszenia ryzyka zgonu i ciężkich utrwalonych deficytów neurologicznych u chorych. Aktualne postępowanie terapeutyczne obejmuje stosowanie leków przywracających przepływ krwi w zamkniętych naczyniach mózgowych (rt-PA). Warunkiem skuteczności i względnego bezpieczeństwa tego rodzaju terapii jest maksymalnie wczesne rozpoczęcie podawania leku – w ciągu 3 godz. od wystąpienia objawów, jak również ścisłe przestrzeganie protokołu leczenia przez personel medyczny. Rola pielęgniarki w tym zakresie jest kluczowa. Polega ona na organizowaniu i koordynowaniu działań diagnostycznych, na wczesnej ocenie oraz ciągłym monitorowaniu podstawowych parametrów życiowych i klinicznych oraz na dostarczaniu opieki pielęgniarskiej specyficznej dla ostrej fazy udaru mózgu.

Contemporary rules of organization of treatment in the acute phase of ischaemic stroke have lessened the risk of death and severe long-term neurological deficits in patients. The modern-day treatment for an acute stroke involves medicine which restores blood flow in the occluded brain vessels (rt-PA). To be effective and relatively safe, this kind of treatment must be given immediately, i.e. within 3 hours after symptoms begin, and the management protocol must be strictly followed by the medical staff. The role of the clinical nurse is crucial in this service. This role includes organization and coordination of diagnostic procedures, an early assessment and continuous monitoring of basic vital and clinical signs, as well as provision of acute nursing stroke care.
słowa kluczowe:

udar mózgu, leczenie trombolityczne, opieka pielęgniarska

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe