eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2012
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola przystosowania się do optymalnej jakości życia kobiet po mastektomii

Krystyna Kurowska
,
Barbara Spierewka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 3: 114-122
Data publikacji online: 2012/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet. Choroba niesie ze sobą poważne następstwa, m.in. zaburzenia dotyczące sfery fizycznej, psychicznej i duchowej.

Cel pracy: Określenie wpływu przystosowania się do choroby jako wyznacznika optymalnej jakości życia u kobiet po mastektomii.

Materiał i metody: Badaniem objęto 99 kobiet z Klubu Amazonek (Chojnice, Słupsk) w wieku 38–75 lat z Chojnic i Słupska. Przystosowanie do choroby oceniono na podstawie skali AIS (Acceptance of Illness Scale) autorstwa Z. Juczyńskiego, a jakość życia z zastosowaniem kwestionariusza WHOQoL-Bref.

Wyniki: Badana grupa kobiet oceniła jakość własnego życia na poziomie przeciętnym. Największy korzystny wpływ na przystosowanie się do choroby miała aktywność zawodowa, jak również czas, jaki upłynął od zabiegu. Na uzyskanie optymalnej jakości życia największy wpływ miały czas oraz akceptacja choroby.

Wnioski: Otrzymane wyniki mogą mieć wpływ na przygotowanie kobiet do samodzielnej egzystencji po mastektomii. Określenie poziomów jakości życia oraz stopnia przystosowania się do choroby może posłużyć jako wykładnik w prognozowaniu opieki nad pacjentkami w różnych etapach choroby przewlekłej i umożliwią jej kompensację i powrót do optymalnego stanu zdrowia.

Introduction: Breast cancer is considered to be the malignant tumor that most often appears among women. The disease carries serious consequences such as physical, mental and spiritual disorders.

Material and methods: The research was carried out on 99 women, aged between 38 and 75, who are members of the “Amazonki” association in Słupsk and Chojnice. Adaptation to disease was estimated according to the AIS method by Z. Juczyński, whereas the quality of life – according to the WHOQL-BREF questionnaire.

Results: Women who took part in the research estimated their quality of life as average. In addition, professional career and the time period from surgery have the greatest influence on adaptation to disease. What is more, the optimal quality of life is also considerably influenced by disease acceptance.

Conclusions: A precise description of levels of the quality of life as well as the degree of adaptation to disease can function as an essential element in planning patient’s care in different stages of chronic disease as it can enable a quick recovery.
słowa kluczowe:

rak piersi, mastektomia, akceptacja choroby, jakość życia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe