eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rozdarcia naskórka w praktyce pielęgniarskiej – przegląd literatury a doświadczenia własne

Paulina Szymańska
1, 2
,
Dariusz Bazaliński
3, 4
,
Maria Teresa Szewczyk
5

  1. Mobilna Pielęgniarka, Specjalistyczne Usługi Pielęgniarskie w Miejscu Wezwania mgr Paulina Szymańska
  2. Poradnia Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny
  3. Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
  4. Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
  5. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 4: 155–162
Data publikacji online: 2022/01/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Urazowe uszkodzenia naskórka są częstym problemem w opiece nad przewlekle chorymi w wieku podeszłym.

Cel pracy
Przedstawienie problematyki rozdarć naskórka na podstawie literatury światowej i doświadczeń własnych.

Materiał i metody
Dokonano analizy piśmiennictwa, korzystając z zasobów baz Science Direct PubMed oraz Termedia. Kryterium wyszukiwania były słowa kluczowe: rozdarcie naskórka (skin tears), postępowanie, zaopatrzenie rany.

Wyniki
Profilaktyka i wdrażanie działań prewencyjnych, takich jak ochrona skóry kończyn podczas transportu i przemieszczania, zmniejsza ryzyko urazowych uszkodzeń skóry wśród osób starszych.

Wnioski
Ocena i zabezpieczenie rany poprzez eliminację krwiaka i stabilizację uszkodzonego naskórka przyśpiesza proces gojenia i zmniejsza ryzyko infekcji w ranie. Podniesienie poziomu wiedzy wśród pracowników ochrony zdrowia jest kluczowym elementem w identyfikacji i klasyfikacji tego typu ran oraz we wdrożeniu protokołów zaopatrzenia i leczenia.Introduction
Traumatic epidermal injuries are a common problem in the care of chronically ill elderly patients.

Aim of the study
Present the problem of epidermal tears based on world literature and own experience.

Material and methods
Literature analysis was performed using the resources of Science Direct PubMed and Termedia databases.

Results
Systematic prophylaxis and implementation of preventive measures for traumatic skin injuries by using limb skin protection during transportation and movement reduces the risk of trauma among the elderly.

Conclusions
Wound assessment and protection through hematoma elimination and stabilization of damaged epidermis improves the healing process and reduces the risk of wound infection. Increasing the level of knowledge among health care professionals is a key to identifying, classifying these types of wounds, and implementing protocols for care and treatment.

słowa kluczowe:

profilaktyka, zaopatrzenie rany, rozdarcie naskórka

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.