eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rozpowszechnienie i czynniki związane z używaniem alkoholu przez studentów nauk medycznych w centralnym Iranie

Mohammad Rezvani Ghalhari
1
,
Ahmad Mehri
2
,
Rouhullah Dehghani
1, 3
,
Ashraf Mazaher Tehrani
4
,
Fatemeh Atoof
5

1.
Department of Environment Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
2.
Department of Epidemiology, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3.
Social Determinants of Health (SDH) Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
4.
Department of Environmental Health Engineering, Hamadan University of Medical Science, Hamadan, Iran
5.
Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (2): 143-152
Data publikacji online: 2021/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Spożywanie alkoholu przez studentów medycyny jest poważnym problemem, który powoduje wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych. Celem niniejszej pracy było zbadanie rozpowszechnienia spożywania alkoholu przez irańskich studentów nauk medycznych i czynników z tym związanych.

Materiał i metody
W przekrojowym badaniu w okresie od 16 sierpnia do 17 października 2019 roku uczestniczyło 681 studentów Kashan University of Medical Sciences. Na podstawie liczby studentów na każdym wydziale obliczono wielkość próby za pomocą losowego doboru warstwowego. Do pomiaru spożycia alkoholu przez studentów, ich rodziny i przyjaciół oraz do zebrania danych społeczno-demograficznych wykorzystano kwestionariusz opracowany przez badaczy. Do analizy statystycznej zastosowano regresję logistyczną.

Wyniki
Średni wiek uczestników badania (313 studentów i 368 studentek) wyniósł 26 lat (SD = 2,4). Alkohol spożywało 4% studentów – 7,1% mężczyzn i 1,4% kobiet. Picie alkoholu przez studentów było związane ze spożywaniem alkoholu w rodzinie i wśród przyjaciół, a także ze skłonnością do używania go w ostatnim roku oraz z mieszkaniem w akademiku (p < 0,05).

Omówienie
Uwarunkowania kulturowe i rodzinne, postawy rówieśników i miejsce zamieszkania to najważniejsze czynniki, które skłaniają do picia alkoholu studentów nauk medycznych w Kashan Medical University.

Wnioski
Wyniki badania sugerują, że istnieje pilna potrzeba opracowania programów profilaktyki problemów alkoholowych, a także promocji stylu życia uwzględniającego czynniki kulturowe, akademickie i społeczne.Introduction
Alcohol use among medical students is a serious problem that has many adverse effects to health. The aim of the present study is to investigate the prevalence of alcohol use and associated factors among Iranian students of medical sciences.

Material and methods
This cross-sectional study was conducted on 681 students in Kashan University of Medical Sciences (a university in centre of Iran) from 16th August to 17th October 2019. The sample size was allocated through stratified random sampling based on the number of students in each faculty. A valid researcher-made questionnaire was used to measure the alcohol use in individuals, families, close friends and to collect demographic characteristics. Logistic regression was applied for statistical analysis.

Results
Participants in this study (313 male and 368 female students) had a mean age of 26 years (SD = 2.4). The results showed that 4% of students (7.1% in men and 1.4% in women) consume alcohol. Alcohol use among students was associated with alcohol use among family, close friends and tendency to use alcohol in the last year and living in a dormitory (p < 0.05).

Discussion
Cultural and family background, attitudes of peers and condition of residency are the most significant factors leading to alcohol use among students of medical sciences in Kashan Medical University.

Conclusions
Our findings suggest that there is an urgent need to plan for prevention of alcohol use and promotion of lifestyle components with a focus on cultural, academic and social factors.

słowa kluczowe:

studenci medycyny, spożywanie alkoholu, uzależnienie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.