eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rozpowszechnienie i style picia alkoholu wśród osób starszych na podstawie wyników Standaryzowanego Europejskiego Sondażu na temat Alkoholu (RARHA SEAS)

Marta Zin-Sędek
1, 2

1.
The State Agency for Prevention of Alcohol-Related Problems, Warsaw, Poland
2.
Institute of Philosophy and Sociology, Faculty of Applied Social Sciences, The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (1): 1-24
Data publikacji online: 2019/06/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Społeczeństwa Europy starzeją się. Jednym z rzadziej podejmowanych problemów osób starszych jest picie alkoholu.

Materiał i metody
Na podstawie wyników Standaryzowanego Sondażu na temat Alkoholu (RARHA SEAS) przeanalizowano dane dotyczące postaw polskiej populacji osób starszych (60–64 lata) wobec alkoholu. Badania obejmowały następujące zagadnienia: odsetek osób pijących, częstotliwość i rodzaj spożywanego alkoholu, otoczenie i towarzystwo, motywacje oraz picie ryzykowne (RSOD). Przedstawiono również różnice w piciu alkoholu w tej grupie wiekowej w porównaniu z młodszymi respondentami oraz różnice w podziale na płeć.

Wyniki
Zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet zdecydowanie przeważają konsumenci alkoholu (kobiety – 70,3%, mężczyźni – 92,1%). Różnice widać wyraźnie w postawach abstynenckich. Do okazjonalnego ryzykownego picia (RSOD) częściej przyznają się mężczyźni niż kobiety. Większość kobiet w ciągu 12 miesięcy nie piła w sposób ryzykowny (64,8%), w przeciwieństwie do mężczyzn, wśród których w sposób ryzykowny w tym okresie piła ponad połowa. Picie w sposób ryzykowny co najmniej raz w tygodniu potwierdziło 8,6% mężczyzn i ani jedna kobieta.

Omówienie
Badanie RARHA SEAS pokazało, że choć alkohol wśród osób w wieku 60–64 lat używany był powszechne, to częstotliwość jego spożycia można uznać za umiarkowaną. Płeć jest czynnikiem różnicującym intensywność i kulturę picia, co potwierdza dotychczasowe obserwacje dotyczące spożycia alkoholu przez starszych mężczyzn i starsze kobiety.

Wnioski
Zwiększający się w populacji udział osób najstarszych o zróżnicowanych doświadczeniach pokoleniowych wskazuje na celowość objęcia osób powyżej 64. roku życia kolejnymi badaniami, z uwzględnieniem wzorów spożywania alkoholu i czynników wpływających na ryzykowne picie. Wyniki takich badań mogą dać podstawę do przygotowania zróżnicowanej oferty terapeutycznej dla tej grupy osób.Introduction
The societies of Europe are aging. One of the less frequent problems studied by professionals is alcohol drinking among the elderly.

Material and methods
Based on the results of the Standardized European Alcohol Survey (RARHA SEAS), the alcohol attitudes of the Polish population of older people (60-64 years) were analysed. The research covered the following issues: the percentage of drinkers, the frequency and type of alcohol consumed, the environment and company motivations and risky single occasional drinking (RSOD). Differences in alcohol use between the elderly and younger respondents and also by gender were also presented.

Results
The majority of both men and women were alcohol consumers (women – 70.3%, men – 92.1%). Differences are clearly visible in abstinent attitudes. Men are more likely to admit risky occasional drinking (RSOD) than women. Most women did not drink in a risky manner (64.8%) during the course of 12 months. This cannot be said about men as more than a half drunk in a risky manner. Risky drinking at least once a week was confirmed among 8.6% men and not a single women.

Discussion
The RARHA SEAS study showed that although alcohol use among people aged 60-64 was common, the frequency of its consumption may be considered moderate. Gender is a factor differentiating the intensity and culture of drinking, which confirms previous observations on the consumption of alcohol by old men and old women.

Conclusions
The increasing share of the most elderly with diverse generational experiences in the population indicates the desirability of extending the study to persons of over 64 years of age in further research, taking into account patterns of alcohol consumption and factors affecting risky drinking. A study of this kind could produce evidence allowing us to develop a differentiated therapeutic offer for elderly people.

słowa kluczowe:

osoby starsze, ryzykowne używanie alkoholu, style picia alkoholu

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe