eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GRUP SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

STUDENTKI UCZELNI UKRAIŃSKICH A ICH POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Anatolii Tsos
1
,
Olha Kasarda
1
,
Vasyl Pantik
1

1.
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine
Data publikacji online: 2017/10/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to jedna z ważnych składowych stylu życia. Należy ją diagnozować wśród studentów jako przyszłych elit społeczeństw.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2013 r. wśród 308 studentów Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Metodą badań był Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji krótkiej uzupełniony o autorskie pytania.

Wyniki. Badania wykazały, że tylko 4,5% studentów ukraińskich ma wysoki poziom aktywności fizycznej 22,1% średni i aż 73,4% niski. Kierunek studiów nie ma istotnego związku z poziomem aktywności fizycznej. Wzrost liczby kobiet o niskiej aktywności fizycznej występuje na starszych latach studiów. Studentki z dużych miast cechuje wyższy poziom aktywności fizycznej, podobnie u mieszkających w domach rodzinnych.

Wnioski. Znajomość niskiego stanu aktywności fizycznej studentek winna być wykorzystana w procesie dydaktycznym w uczelni.

Background. Physical activity is a vital component of one’s lifestyle. Therefore, it should be properly diagnosed in students, the future social elites.

Material and methods. The study was conducted in 2013 and involved 308 students of Lesya Ukrainka East European National University in Lutsk. The research method was an International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-S) supplemented with own questions.

Results. The study has shown that only 4.5% of Ukrainian students demonstrate a high level of physical activity, 22.1% − average and as many as 73.4% − low. The course of study is not relevant to one’s level of physical activity. Further, it turns out that in subsequent years of study, there is a visible increase in the number of females demonstrating low physical activity. Finally, students from large cities as well as those living in private houses show a higher level of activity.

Conclusions. The knowledge on physical activity in students should be taken into account in the didactic process at university.
słowa kluczowe:

aktywność fizyczna, IPAQ, studentki

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.