en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Samoocena i autopostrzeganie własnego ciała przez 18-letnie dziewczęta

Karolina N. Ziora-Jakutowicz
1
,
Wojciech Pałasz
2
,
Piotr Gorczyca
3
,
Katarzyna Ziora
4

1.
Department of Genetics, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
2.
General Practitioner Office, Ruda Slaska, Poland
3.
Department of Psychiatry, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
4.
Department of Paediatrics, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (4): 237-247
Data publikacji online: 2024/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Badania na temat autopostrzegania obrazu własnego ciała dotyczą zwykle osób z zaburzeniami odżywiania. Brakuje takich badań w populacjach osób zdrowych.

Cel pracy:
Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących samooceny i autopostrzegania własnego ciała u 18-letnich dziewcząt.

Materiał i metody:
U 1047 uczennic (średni wiek: 18 lat ±0,25 roku) przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące samooceny, autopostrzegania wagi ciała i poszczególnych jego części, zachowań żywieniowych. U badanych oceniono BMI, BMI-SDS, dzieląc je na grupę z normowagą, otyłością i niedowagą.

Wnioski:
Niezadowolonych było 2-krotnie więcej w grupie z niedowagą i 10-krotnie u otyłych; 8% dziewcząt z prawidłową masą ciała widziało u siebie nadwagę, a 70% z normowagą i ok. 25% otyłych uważało, że ma otyłość w obrębie brzucha, bioder, pośladków, ud. Obawę przed przytyciem miały najczęściej dziewczęta z normowagą, które przyznawały się do napadowego objadania się, wymiotów i gimnastykowania się.

Wnioski:
1. Co prawda u większości dziewcząt w 18. roku życia nie stwierdza się zaburzeń autopostrzegania obrazu własnego ciała, jednakże zdecydowana większość dziewcząt z prawidłową masą ciała wyolbrzymia kształty poszczególnych części swojego ciała, co prowadzi do podejmowania przez nie działań nastawionych na odchudzanie i zagraża rozwojem zaburzeń odżywiania. Z kolei zaledwie 1/4 otyłych postrzega u siebie otyłość w zakresie poszczególnych części ciała, co może skutkować brakiem motywacji do odchudzania. 2. W celu profilaktyki zaburzeń odżywiania i otyłości u adolescentów istnieje potrzeba wprowadzenia w szkołach edukatorów zdrowego stylu życia (lekarzy, pedagogów, psychologów).Introduction:
Studies focusing on self-perception of one’s body usually cover subjects with eating disorders. There is a lack of similar studies.

Aim of the study:
Conducting survey research on self-assessment and self-perception of one’s own body in girls.

Material and methods:
A survey was conducted in 1047 female students (average age: 18 years ±0.25) focusing on self-assessment and self-perception of their body mass, body parts, and eating habits. The study subjects were divided into groups of normal weight, obese, and underweight according to their BMI and BMI-SDS.

Results:
There were twice as many girls dissatisfied with their body weight in the underweight group and 10 times as many in the obese group. 8% of girls with normal body weight perceived their body as overweight. 70% of subjects with a normal body weight and ca. 25% of obese thought they were obese in the area of the abdomen, hips, buttocks, and thighs. Fear of gaining weight was characteristic most often for girls with abnormal body weight who confessed to eating disorders.

Conclusions:
1. Most 18-year-old girls do not demonstrate any symptoms of distorted body self-perception; a vast majority of girls with normal body weight exaggerate the shapes of body parts, which causes them to undertake measures aiming to lose weight. Only a quarter of obese subjects perceive their individual body parts as obese, which might result in their lack of motivation to lose weight. 2. It is necessary to introduce healthy lifestyle educators in schools to prevent ED and obesity in adolescents.

słowa kluczowe:

otyłość, samoocena, dziewczęta, obraz ciała, samopostrzeganie masy ciała


facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.