facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
6/2011
vol. 98
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
List do Redakcji

Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą podskórną i chorobą Mikulicza

Piotr Brzeziński

Przegl Dermatol 2011, 98, 529–530
Data publikacji online: 2011/12/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 

Wprowadzenie

Sarkoidoza, czyli choroba Besniera-Boecka-Schaumanna (BBS), to wielonarządowe schorzenie reprezentujące choroby ziarniniakowe, w części przypadków również śródmiąższowe. Mimo że schorzenie znane jest od dawna (pierwszy charakterystyczne dla sarkoidozy zmiany skórne opisał w 1869 roku Jonathan Hutchinson), nadal należy do chorób o nieustalonej etiologii. Dotyka głównie ludzi młodych, między 20. a 40. rokiem życia, ale może występować w każdym wieku. Zmianą morfologiczną pojawiającą się w zajętych narządach jest nieserowaciejący ziarniniak, zwany ziarniniakiem sarkoidalnym bądź gruźliczopodobnym [1].

Naszym celem jest przedstawienie pacjentki z sarkoidozą płucną współistniejącą z sarkoidozą podskórną i chorobą Mikulicza.

Opis przypadku

W sierpniu 2011 roku do poradni dermatologicznej zgłosiła się 52-letnia pacjentka z licznymi bezobjawowymi, podskórnymi stwardnieniami zlokalizowanymi na całym ciele, z przewagą zmian na przedramionach i kończynach dolnych. Pierwsze stwardnienia tkanki podskórnej pojawiły się około 12 miesięcy wcześniej i były zlokalizowane na przedramionach. Guzy łatwo przesuwały się względem podłoża, a niektóre zlewały się w linijne pasma. Skóra nad stwardnieniami nie była zmieniona.

Ponadto z wywiadu wynikało, że pacjentka leczyła się z powodu sarkoidozy płucnej i pozostaje pod stałą opieką lekarza internisty, a od około 1 miesiąca obserwowana jest przez laryngologa i okulistę pod kątem zespołu Mikulicza.

W badaniu histopatologicznym stwierdzono w podścielisku obecność ziarniniaków nabłonkowatokomórkowych z komórkami olbrzymimi wielojądrowymi typu Langhansa, bez martwicy serowatej (ryc. 1.). Wywiad, zmiany kliniczne i histopatologiczne pozwoliły rozpoznać sarkoidozę podskórną.

Omówienie

W piśmiennictwie dostępne są liczne opisy zespołów towarzyszących sarkoidozie (zespół Löfgrena, zespół suchości, zespół Mikulicza, zespół Heerforda czy zespół Parinauda) [2–6].

W dostępnym piśmiennictwie (bazy PubMed/ Medline, Pubget, DOAJ) można znaleźć doniesienia o współistnieniu sarkoidozy z innymi schorzeniami, takimi jak: zespół Gullaina-Barrégo [7], ziarniniakowe zapalenie naczyń [8] czy zespół Hermansky’ego--Pudlaka [9]. Takenoshita i Yamamoto przedstawili zmiany skórne typu erythema nodosum-like i livedo vasculitis u pacjenta z sarkoidozą płucną i zespołem Sjögrena [10].

Autorzy z Tunezji opisali ciekawy przypadek sarkoidozy płucnej...


Pełna treść artykułu...

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.