eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Sedacja u dorosłych u schyłku życia – doświadczenie francuskie

Martyna Tomczyk
,
Sadek Beloucif
,
Christian Hervé
,
Maciej J. Sopata

Medycyna Paliatywna 2014; 6(1): 14–18
Data publikacji online: 2014/04/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Artykuł przedstawia doświadczenie francuskie dotyczące praktyki sedacji u dorosłych u schyłku życia, zarówno z punktu widzenia klinicznego, etycznego, jak i prawnego. Rozważania kliniczne i etyczne opierają się na Rekomendacjach dobrej praktyki Francuskiego Towarzystwa

Opieki Paliatywnej (Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs). Kontekst prawny został omówiony na podstawie ustawy 2005-370 z 22 kwietnia 2005 r. (Loi Léonetti), dekretu nr 2010-107 z 29 stycznia 2010 r., Raportu Sicard z 18 grudnia 2012 r., Raportu Léonetti z 17 kwietnia 2013 r. oraz opinii nr 121 Krajowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Etyki (Comité Consultatif National d’Ethique). Ograniczenia medycyny i natury ludzkiej uniemożliwiają opracowanie szczegółowych rekomendacji czy ustaw prawnych. Niemniej jednak rekomendacje mogą zminimalizować wątpliwości i ułatwić lekarzowi podjęcie właściwej decyzji, a uchwalone ustawy zapewniają mu bezpieczeństwo prawne.

Article describes clinical, ethical and legal aspects of sedation in end life adult patients from french perspective. Clinical and ethical considerations are based on recomendations of good practice of French Society of Palliative Care (Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs). Legal aspects were predicated on act 2005-370 from 22 April 2005 (Loi Léonetti), decret numer 2010-107 from 29 January 2010, Sicard Raport from 18 December 2012, Leonetti Raport from 17 April 2013 and opinion numer 121 from National Consulting Ethics Comitee (Comité Consultatif National d’Ethique). Limitations of medicine and human nature preclude preparations of more concrete recomendations and law acts. Neverrtheless recomendations can contribute to minimazing existing uncertainty and help the physicain to take right decision, and prepared acts give legal security.
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe