eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Skrypty seksualne mężczyzn społecznie niedostosowanych w kontekście używania substancji psychoaktywnych

Maria Łukaszek

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (3): 193-212
Data publikacji online: 2018/12/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Analizie poddano temat używania substancji psychoaktywnych jako czynnika różnicującego skrypty seksualne badanych oraz jako elementu towarzyszącego ich aktywności seksualnej.

Materiał i metody
Dane pochodzą z projektów realizowanych wśród osiemnastoletnich wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy (N = 563) oraz więźniów (N = 485). Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.

Wyniki
Używanie narkotyków przez adolescentów, częste picie alkoholu, nadużywanie alkoholu lub prezentowanie wczesnych objawów uzależnienia od alkoholu współwystępuje z wyższym odsetkiem podejmujących aktywność seksualną, w szczególności z zachowaniami ryzykownymi – wczesną inicjacją seksualną (przed 15. rokiem życia), rezygnowaniem z antykoncepcji, prostytuowaniem się, dużą liczbą partnerów seksualnych. Większość mężczyzn ma wielokrotne doświadczenia aktywności seksualnej w stanie upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykowego.

Omówienie
Wyniki potwierdzają dotychczasowe ustalenia badaczy, że używanie substancji psychoaktywnych przez adolescentów jest czynnikiem modyfikującym ich skrypty seksualne. Powszechność podejmowania przez niedostosowanych społecznie mężczyzn aktywności seksualnej w stanie odurzenia można tłumaczyć ryzykanckim stylem życia wynikającym m.in. ze skłonności do poszukiwania mocnych wrażeń oraz niższą rezerwą poznawczą powodującą trudności w dokonaniu adekwatnej oceny ryzyka.

Wnioski
Stwierdzono, że nie tylko uzależnienie, lecz nawet okazjonalne używanie substancji psychoaktywnych zmieniają znacząco model aktywności seksualnej badanych nastolatków (zwiększając w szczególności natężenie zachowań ryzykownych). Ustalono także, że stan upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykowego jest częstym elementem towarzyszącym aktywności seksualnej większości niedostosowanych mężczyzn.Introduction
The research topic was psychoactive substance use as a factor that diversifies the respondents’ sexual scripts and as an element of their sexual activity.

Material and methods
The data were obtained from research projects carried out among 18-year-aged Voluntary Labour Corps members (N = 563) and prisoners (N = 485). The method used was a diagnostic survey.

Results
Adolescent drug use, frequent alcohol consumption, alcohol abuse or early symptoms of alcohol dependence co-occur with more frequent sexual contacts and particularly with risky behaviours such as early sexual initiation (under the age of 15), giving up contraception, prostitution and a large number of sex partners. The majority of men have had multiple sexual experiences while being intoxicated with alcohol or drugs.

Discussion
The research shows results similar to other studies – psychoactive substance use by adolescents is a factor that affects their sexual scripts. The prevalence of socially maladjusted men’s sexual activities under the influence of alcohol can be justified with their risky lifestyles resulting from the need for intense sensations and lower cognitive reserve leading to difficulties with appropriate assessment of risky sexual activities.

Conclusions
It was stated that not only dependence but also occasional psychoactive substances use significantly affect adolescents’ model of sexual activity (increasing the number of risky sexual behaviours in particular). The study also revealed that the state of alcohol and drug intoxication is a frequent factor that accompanied the sexual activity of the majority of socially maladjusted men.

słowa kluczowe:

uzależnienie, skrypty seksualne, ryzykowne zachowania seksualne, niedostosowanie społeczne

referencje:
Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; 2000.
Bancroft J. Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban &Partner; 2011.
Metts S, Spitzberg BH. Sexual communication in interpersonal contexts: A scriptbased approach. In: Burleson BR, Kunkel AW (eds.). Communication, yearbook 19. Thousand Oaks, CA: Sage, 1996, p. 49-91.
Krahé B, Tomaszewska-Jedrysiak P. Sexual scripts and the acceptance of sexual aggression in Polish adolescents. Eur J Dev Psychol 2011; 8(6): 697-712. DOI: 10.1080/17405629.2011.611034.
Lew-Starowicz Z. Leczenie czynnościowych zaburzeń seksualnych. Warszawa: PZWL; 1985.
Rodgers J. Narkotyki i seks. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Profi”; 1995.
Käll K. Sexual behaviour of incarcerated intravenous drug users in Stockholm in relation to Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Hepatitis B Virus (HBV) transmission. Stockholm: Karolinska Institutet; 1995.
Bechtel S. Zdrowie i seks. Warszawa: „Diogenes”: „Świat Książki”; 1998.
Steinbarth-Chmielewska K. Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999.
George WH, Stoner SA. Understanding acute alcohol effects on sexual behavior. Annu Rev Sex Res 2000; 11: 92-124.
Izdebski Z, Walendzik A. Zachowania seksualne osób uzależnionych od środków odurzających. In: Izdebski Z (ed.). Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne, mężczyzn homoseksualnych i osób uzależnionych od narkotyków. Zielona Góra: Organon; 2000, p. 9-20.
Woronowicz B. Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2003.
Prause N, Staley C, Finn P. The Effects of Acute Ethanol Consumption on Sexual Response and Sexual Risk-Taking Intent. Arch Sex Behav 2011; 40: 373-84. https://doi.org/10.1007/s10508-010-9718-9; Access: 14.02.2018.
Steele CM, Josephs RA. Alcohol myopia. Its prized and dangerous effects. Am Psychol 1990 Aug; 45(8): 921-33.
Jones BT, Jones BC, Thomas AP, Piper J. Alcohol consumption increases attractiveness ratings of opposite-sex faces: a possible third route to risky sex. Addiction 2003 Aug; 98(8): 1069-75.
Abbey A, Saenz C, Buck PO. The cumulative effects of acute alcohol consumption, individual differences and situational perceptions on sexual decision making. J Stud Alcohol 2005; 66: 82-90.
Petrowič S. Narkotyki i człowiek. Warszawa: Iskry; 1988.
Ford N. The Socio-Sexual Lifestyles of Young People in the South West of England, London: University of Exeter; 1991.
Gümüs B, Yiĝitoĝlu MR, Lekili M, Gümüs B, Uyanik BS, Müezzinoĝlu T, et al. Effect of long-term alcohol abuse on male sexual function and serum gonadal hormone levels. Int Urol Nephrol 1998; 30(6): 755-9, https://doi.org/10.1007/BF02564864; Access: 03.03.2018.
Maisto SA, Galizio M, Connors GJ. Uzależnienia: zażywanie i nadużywanie. Warszawa: Wydawnictwo KARAN; 2000.
Lew-Starowicz Z. Seksuologia sądowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2000.
Lew-Starowicz Z. Encyklopedia erotyki. Warszawa: Wydawnictwo MUZA; 2004.
Cekiera C. Toksykomania. Warszawa: PWN; 1985.
Bruno A, Scimeca G, Marino AG, Mento C, Micò U, Romeo VM, et al. Drugs and sexual behavior. J Psychoactive Drugs 2012 Nov-Dec; 44(5): 359-64, https://doi.org/10.1080/02791072.2012.736801; Access: 20.03.2018.
Gordon M. Psychospołeczna charakterystyka sprawców przestępstw seksualnych. In: Nawoj J (ed.). Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko-czeskiego seminarium. Kule: ODKSW; 2000, p. 49-60.
Marschall WL, Marschall LE. The origins of sexual offending. TVA 2000; 1: 263-50. https://doi.org/10.1177/1524838000001003003; Access: 05.02.2018.
Mozgawa M, Kozłowska-Kalisz P. Zgwałcenie w małżeństwie w świetle badań empirycznych. In: Mozgawa M (ed.). Przestępstwo zgwałcenia. Warszawa: Wolters Kluwer; 2012, p. 217-41.
Michalska-Warias A. Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne. Warszawa: Wolters Kluwer; 2016.
Weinhardt LS, Carey MP. Does alcohol lead to sexual risk behavior? Findings from event-level research. Annu Rev Sex Res 2000; 11: 125-57.
MacDonald TK, Fong GT, Zanna MP, Martineau AM. Alcohol myopia and condom use: Can alcohol intoxication be associated with more prudent behavior? J Pers Soc Psychol 2000; 78(4): 605-19. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.78.4.605; Access: 21.02.2018.
MacDonald TK, Zanna MP, Fong GT. Why common sense goes out the window: Effects of alcohol on intentions to use condoms. PSPB 1996; 22(8): 763-75. https://doi.org/10.1177/0146167296228001; Access: 23.03.2018.
Maisto SA, Carey MP, Carey KB, Gordon ChM, Schum JL, Lynch KG. The relationship between alcohol and individual differences variables on attitudes and behavioral skills relevant to sexual health among heterosexual young adult men. Arch Sex Behav 2004; 33: 571-84. https://doi.org/10.1023/B:ASEB.0000044741.09127.e6; Access: 19.01.2018.
Abbey A, Saenz C, Buck PO, Parkhill MR, Hayman LW. The effects of acute alcohol consumption, cognitive reserve, partner risk, and gender on sexual decision making. J Stud Alcohol 2006; 67: 113-21.
Ariely D, Loewenstein G. The heat of the moment: The effect of sexual arousal on sexual decision making. J. Behav Dec Making 2006; 19: 87-98. https://doi.org/10.1002/bdm.501; Access: 20.03.2018.
Davis KC, Hendershot CS, George WH, Norris J, Heiman JR. Alcohol’s effects on sexual decision making: An integration of alcohol myopia and individual differences. J Stud Alcohol Drugs 2007; 68(6): 843-51.
Kopetz CE, Reynolds EK, Hart CL, Kruglanski AW, Lejuez CW. Social context and perceived effects of drugs on sexual behavior among individuals who use both heroin and cocaine. Exp Clin Psychopharmacol 2010 Jun; 18(3): 214-20. http://dx.doi.org/10.1037/a0019635; Access: 15.02.2018.
Peugh J, Belenko S. Examining the substance use patterns and treatment needs of incarcerated sex offenders. Sex Abuse 2001 Jul; 13(3): 179-95. https://doi.org/10.1177/107906320101300303; Access: 23.02.2018.
Raymond NC, Coleman E, Ohlerking F, Christenson GA, Miner M. Psychiatric comorbidity in pedophilic sex offenders. Am J Psychiatry 1999; 156(5): 786-8.
Galli V, McElroy SL, Soutullo CA, Kizer D, Raute N, Keck PE, et al. Pychiatric diagnoses of twenty-two adolescents who have sexually molested other children. Compr Psychiatry 1999; 40: 85-8. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-440X(99)90110-4; Access: 13.02.2018.
Kraanen FL, Emmelkamp PM. Substance misuse and substance use disorders in sex offenders: a review. Clin Psychol Rev 2011; 31(3): 478-89. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.11.006; Access: 20.01.2018.
Hill A, Habermann N, Berner W, Briken P. Psychiatric disorders in single and multiple sexual murderers. Psychopathology 2007; 40(1): 22-8. https://doi.org/10.1159/000096386; Access: 19.03.2018.
Łukaszek M. Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2013.
Mossige S, Ainsaar M, Svedin CG (eds.). The Baltic Sea Regional Study on Adolescents’ Sexuality. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 18/2007. https://www.med.lu.se/content/download/50864/326576/file/2812_1.pdf.
Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2012.
Imieliński K. Zarys seksuologii i seksiatrii. Warszawa: PZWL; 1986.
Faller KC. Child sexual abuse: An interdisciplinary manual of diagnosis, case management, and treatment. New York: Columbia University; 1988.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557).
Malewska H. Kulturowe i psychologiczne determinanty życia seksualnego. Warszawa: PWN; 1972.
Polska Akademia Nauk. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA; 2017. https://instytucja.pan.pl/images/2016/komisja_etyki/Kodeks_etyki_ pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf. Access: 10.06.2018.
WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies. Geneva: World Health Organization; 2007. http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf. Access: 17.03.2018.
World Medical Association. Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, 2004; Access: 17.03.2018.
Beckman LJ, Ackerman KT. Women, alcohol, and sexuality. Recent Dev Alcohol 1995; 12: 267-85.
Bancroft J. Individual differences in sexual risk taking. In: Bancroft J (ed.). The Role of Theory in Sex Research. Bloomington: Indiana University Press; 2000, p. 177-212.
Krasowska A, Jakubczyk A, Czernikiewicz WM, Wojnar M, Nasierowski T. Impulsywność sprawców przestępstw seksualnych – nowe koncepcje czy powrót do źródeł? Psychiatr Pol 2013; 47(4): 727-44.
Briken P, Hill A, Berner W. Substance abuse and sexual offending. In: Saleh FM, Grudzinskas AJ, Bradford JM Jr, Brodsky DJ (eds.). Sex offenders. Identification, risk assessment, treatment, and legal issues. New York: Oxford University Press; 2009, p. 265-75.
Stanik JM. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności. In: Urban B, Stanik JM (eds.). Resocjalizacja. Vol. 1. Warszawa: PWN; 2007, p. 168-202.
McEwan RT, McCallum A, Bhopal RS, Madhok R. Sex and the risk of HIV infection: the role of alcohol. Br J Addict 1992 Apr; 87(4): 577-84. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1992.tb01959.x; Access: 12.02.2018.
Hoyle RH, Fejfar MC, Miller JD. Personality and sexual risk taking: a quantitative review. J Pers 2000; 68: 1203-31.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe