eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

2/2020
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Skuteczność przeciwdrobnoustrojowa antyseptyków wyzwaniem w ranach trudno gojących się

Tomasz Karpiński
1
,
Maciej Sopata
2
,
Bartosz Mańkowski
3

1.
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2.
Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Palium, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3.
Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, Poznań
LECZENIE RAN 2020; 17 (2): 88-94
Data publikacji online: 2020/09/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Rany trudno gojące się, do których zaliczamy zarówno rany przewlekłe, jak i chirurgiczne, stanowią istotny problem kliniczny i są wyzwaniem dla lekarzy. Utrudniony proces gojenia jest często związany z obecnością w ranie drobnoustrojów chorobotwórczych, zwłaszcza szczepów wielolekoopornych lub zdolnych do tworzenia biofilmu, które nie tylko powodują rozwój zakażenia, lecz także przedłużają proces leczenia. Dlatego stosowanie miejscowych opatrunków oraz preparatów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jest kluczowym elementem procesu terapeutycznego. Niniejsze opracowanie ma na celu usystematyzowanie wiedzy i przegląd skuteczności biobójczej dostępnych produktów zawierających substancje przeciwdrobnoustrojowe, które są wykorzystywane w leczeniu ran trudno gojących się, ze szczególnym uwzględnieniem ran zagrożonych lub objętych procesem infekcji.

Hard to heal wounds, which include both chronic wounds and surgical, are a significant clinical problem and are a challenge for physicians. The hindered healing process is often related to the presence of pathogenic microorganisms within the wound, remarkably multi-drug resistant strains, or those capable of forming a biofilm. They not only lead to the development of infection but also prolong the healing process. Therefore, the use of topical dressings and antimicrobial preparations is a crucial element of the therapeutic process. This review aims to systematize the knowledge and assess the biocidal effectiveness of the available products containing antimicrobial substances, which are used to treat wounds that are hard to heal, with particular emphasis on at risk of becoming infected or infected wounds.
słowa kluczowe:

gojenie się ran, infekcje, bakterie, biofilm, antyseptyki

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe