eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Sprawozdanie z Europejskiego Klubu Trzustkowego. 25–28.06.2008 r., Łódź

Renata Talar-Wojnarowska
,
Ewa Małecka-Panas

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (4): 223–225
Online publish date: 2008/09/05
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
25–28 czerwca 2008 r. odbyła się w Łodzi XL połączona konferencja Europejskiego Klubu Trzustkowego (European Pancreatic Club – EPC) i International Association of Pancreatology (IAP). Gospodarzami konferencji byli prof. Ewa Małecka-Panas (prezydent EPC) i prof. Markus Lerch z Greifswald w Niemczech (prezydent IAP). W obradach odbywających się w Teatrze Wielkim w Łodzi uczestniczyło 408 osób z 37 krajów, w tym 32 z Azji (Japonia, Filipiny, Korea, Singapur, Tajwan, Indonezja), 8 z USA i po 2 z Australii i Peru. Do państw najliczniej reprezentowanych na konferencji należały Polska (108 zarejestrowanych uczestników), Niemcy (34), Rosja (27), Hiszpania (22), Wielka Brytania (22) i Ukraina (19). Bardzo cieszył nas duży udział naszych wschodnich sąsiadów, którzy po raz pierwszy tak licznie przybyli na spotkanie EPC. Do udziału w spotkaniu zaproszono 28 wykładowców – największych autorytetów w dziedzinie światowej pankreatologii zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i klinicznych. Byli to m.in. Peter Banks (Boston, USA), Jacques Deviere (Bruksela, Belgia), Adhip Majumdar (Detroit, USA), Makoto Otsutki (Kitakyushu, Japonia), Maria Vaccaro (Buenos Aires, Argentyna) i Jeremy Wilson (Sydney, Australia). Wśród zaproszonych wykładowców Polskę reprezentowali prof. Jolanta Jaworek (Kraków), dr Jan Pertkiewicz (Warszawa) oraz prof. Romuald Zabielski (Warszawa). Spośród nadesłanych streszczeń przyjęto do przedstawienia 291 prac (100 z dziedziny nauk podstawowych i 191 prac klinicznych). Do prezentacji ustnych zakwalifikowano 57 doniesień. Najwięcej prac przyjętych do przedstawienia ustnego pochodziło z Wielkiej Brytanii (9), następnie z Niemiec (8), Francji i Polski (po 5). Pozostałe doniesienia przedstawiano w formie plakatów prezentowanych przez 3 kolejne dni konferencji. W ramach nauk podstawowych najwięcej plakatów zostało przyjętych z Polski i Niemiec (po 14) oraz Japonii i Hiszpanii (po 5). W dziedzinie nauk klinicznych najwięcej plakatów pochodziło z Ukrainy (33), następnie z Polski (25), Japonii (11) i Wielkiej Brytanii (10). Program naukowy konferencji obejmował 13 sesji poświęconych zarówno zagadnieniom nauk podstawowych (6 sesji), jak i klinicznych (7). W ustalaniu programu konferencji położono nacisk na wybieranie raczej najnowszych i najciekawszych nowych wyników badań niż na wykłady typu state-of-the-art. Dyskutowano m.in. na temat klasyfikacji i leczenia ostrego...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe