eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Sprawozdanie z II Kongresu Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Justyna Cwajda

Data publikacji online: 2007/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 11–14 października 2007 r. odbył się w Poznaniu II Kongres Naukowo-Szkoleniowy Leczenie ran – od teorii do praktyki – jedno z większych wydarzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Kongres zgromadził ponad 700 uczestników – lekarzy i pielęgniarek reprezentujących różne dziedziny medycyny. Łącznie odbyło się
15 sesji plenarnych i satelitarnych oraz warsztaty, miejscem obrad było Cinema City Kinepolis. W kongresie wzięli udział zaproszeni goście z Polski i z zagranicy, m.in. z Anglii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, którzy podzielili się wybitnymi osiągnięciami i doświadczeniami w zakresie leczenia różnych ran przewlekłych.
Otwarcia Kongresu dokonali prof. Arkadiusz Jawień – Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz dr Maciej Sopata – Wiceprezes Towarzystwa, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Podczas sesji omówiono nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych. Podkreślano znaczenie podejścia kompleksowego i interdyscyplinarnego, obejmującego szeroko rozumianą diagnostykę, przygotowanie łożyska rany, strategię TIME i efektywną kontrolę wysięku. Analizowano problemy związane z leczeniem ran powikłanych, w tym ran zakażonych i trudno gojących się, m.in. odleżyn, owrzodzeń żylnych, cukrzycowych i oparzeniowych. Dzięki uprzejmości firm organizatorzy mogli przygotować także program towarzyszący – warsztaty z kompresjoterapii.
W części I – wykładowej – omówiono zastosowanie kompresjoterapii w leczeniu owrzodzeń żylnych, w części II – warsztatowej – zaprezentowano praktyczne zastosowanie kompresjoterapii.
Sesja pielęgniarska, której przewodniczyły dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa, oraz dr n. med. Maria Szewczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego i sekretarz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, była kontynuacją tematyki zjazdu. Wśród referatów przedstawionych podczas tej sesji znalazły się Zalecenia Konsultanta Krajowego w sprawie odleżyn, omówiono problemy profilaktyki, możliwości leczenia i pielęgnowania ran odleżynowych. Natomiast dr n. med. Maria Szewczyk omówiła Zalecenia specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad chorym z owrzodzeniem żylnym, zwróciła uwagę na kompetencje pielęgniarki, jej miejsce w interdyscyplinarnym zespole...


Pełna treść artykułu...
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe