eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2012
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Paulina Mościcka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 4: 167-168
Data publikacji online: 2012/12/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 17–18 maja 2012 r. w Bydgoszczy w hotelu Holliday Inn obyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Tym razem hasło przewodnie konferencji brzmiało „Od nauki do zintegrowanej praktyki”. Konferencja podobnie jak 2 i 4 lata wcześniej cieszyła się dużym zainteresowaniem pielęgniarek, fizjoterapeutów i lekarzy. Organizatorami konferencji były Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK w Bydgoszczy oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła ponad 300 osób z terenu całej Polski.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego oraz redaktor naczelna czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” prof. Maria T. Szewczyk, która przywitała przybyłych gości, m.in. przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, dyrektor Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych dr Barbarę Kot-Doniec, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dr Annę Koper, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Poznaniu doc. Krystynę Jaracz, przewodniczącą Okręgowej Izby PiP w Bydgoszczy oraz wielu innych zacnych gości i uczestników konferencji. Następnie dr B. Kot-Doniec zapoznała uczestników z najnowszą propozycją Centrum i możliwościami kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Profesor Maria T. Szewczyk wyróżniła osoby, które aktywnie uczestniczą i wpływają na rozwój naukowy Towarzystwa, m.in. przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. Arkadiusza Jawienia, który od początku aktywnie wspiera działalność i rozwój PTPA, podziękowała także prof. Jawieniowi za pełnienie przez 4 lata funkcji redaktora naczelnego czasopisma. Wśród osób, które zostały wyróżnione przez przewodniczącą, był m.in. zespół z Krakowa ze Szpitala Bonifratów (mgr Krystyna Samborska, mgr Teresa Socha, mgr Alina Zimmer), dr Anna Spannbauer z Instytutu Fizjoterapii WNoZ, Collegium Medicum UJ w Krakowie, przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego (dr Piotr Mika), sekretarze naukowi czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” (dr Justyna Cwajda-Białasik, dr Katarzyna Cierzniakowska) oraz mgr Anna Małkowska, mgr Paulina Mościcka i dr Zbigniew Banaszkiewicz jako osoby zaangażowane w rozwój od początku działalności PTPA. Z uwa­gi na to, że w przyszłym roku prof. Maria T....


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.