eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Paulina Mościcka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 3: 129-130
Data publikacji online: 2018/10/30
Plik artykułu:
- Sprawozdanie.pdf  [0.07 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 7 i 8 czerwca 2018 r. wybitni polscy specjaliści w dziedzinie opieki nad chorym chirurgicznym i angiologicznym zebrali się w Hotelu City na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Organizatorem spotkania było Wydawnictwo Termedia, zaś partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy nad wydarzeniem objęły Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy i oczywiście Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego (PTPA). Patronat honorowy nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz Jej Magnificencja Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska i Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Tyrawa.
Choć od pierwszej konferencji zorganizowanej przez PTPA upłynęło już 10 lat, spotkania odbywają się cyklicznie co dwa lata i nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem środowiska medycznego. W salach konferencyjnych hotelu zgromadziło się ok. 300 gości z całej Polski, wśród których znalazły się wielkie osobistości ze świata nauki, a także pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy i studenci.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonały prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk, Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego, oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik. Pani profesor z ogromną radością przywitała licznie przybyłych gości, członków Komitetu Honorowego i Komitetu Naukowego, członków i sympatyków Towarzystwa oraz wszystkich zebranych.
Wśród gości honorowych znaleźli się m.in. przedstawiciele władz Collegium Medicum: prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dr n. med. Anna Koper, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Maria Jolanta Królak wraz z wicedyrektor mgr Beatą Szlendak oraz dyrektorzy szpitali uniwersyteckich i dyrektorzy ds. pielęgniarstwa szpitali uniwersyteckich.
Wykład inauguracyjny na temat stresu okołooperacyjnego przedstawiła prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska. Uroczyste otwarcie konferencji zakończyło się przepięknym koncertem Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, któremu przewodniczył prof. Wojciech Pospiech.
Podczas pięciu sesji przedstawionych zostało 35 prac, z czego większość miała charakter oryginalny. Pierwszej sesji, zatytułowanej „Zaawansowana praktyka pielęgniarska na oddziałach zabiegowych”, przewodniczyli prof. Alina Borkowska, dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik oraz mgr Sara Rossa. W sesji zaprezentowanych zostało pięć prac. Następnie, podczas tradycyjnej przerwy na kawę, uczestnicy mieli możliwość przywitania się, a także wymiany doświadczeń.
Druga sesja nosiła tytuł „Żywienie chorych w chirurgii”, a za stołem prezydialnym zasiedli prof. dr hab. n. hum. Roman Ossowski, dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska oraz dr n. o zdr. Paulina Mościcka. W czasie sesji przedstawiono cztery bardzo interesujące prace.
Kolejnym punktem programu były warsztaty zatytułowane „Opieka nad pacjentem chirurgicznym. Jak? Co? I dlaczego?”, w ramach których zaprezentowano nowoczesne rozwiązania dla gojących się ran. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się warsztatami, podczas których zwrócono uwagę na istotne znaczenie włączenia do terapii leczenia ran preparatów odżywczych. Zaprezentowano też nowy rodzaj opatrunków wspomagających proces gojenia trudno gojących się ran.
Trzeciej sesji, zatytułowanej „Interdyscyplinarna opieka w chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej. Część I”, przewodniczyli prof. Maria Szewczyk, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień oraz dr n. med. Anna Spannbauer. Prelegenci przedstawili w jej ramach osiem interesujących prac. Doniesienia dotyczyły m.in.: najnowszych metod leczenia tętniaków aorty brzusznej i piersiowej, a także występowania zakażeń w chirurgii oraz jakości życia chorych po zabiegach z powodu raka jelita grubego.
Po przerwie na kawę i burzliwych dyskusjach w kuluarach rozpoczęto czwartą sesję, zatytułowaną „Rany przewlekłe”, której przewodniczyli prof. Maria Szewczyk, prof. dr hab. n. med. Leszek Kubisz, dr Paulina Mościcka i mgr Izabela Kuberka. Podczas sesji zaprezentowanych zostało sześć prac, które dotyczyły m.in.: najnowszych doniesień w postępowaniu miejscowym z raną przewlekłą i nowych możliwości diagnostycznych w leczeniu ran przewlekłych.
Ostatnia, piąta sesja rozpoczęła się po obiedzie i mimo późnej pory oraz wysokiej temperatury powietrza na zewnątrz cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tym razem za stołem prezydialnym zasiedli: dr n. o zdr. Aleksandra Popow, dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska, dr n. o kult. fiz. Tomasz Ridan i dr n. med. Paweł Wasilewski. Ostatnie godziny poświęcone były drugiej części tematu: „Interdyscyplinarna opieka w chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej”. Przedstawiono dziewięć prac, które dotyczyły m.in.: profilaktyki zakażeń szpitalnych i znaczenia higieny rąk, utrzymania normotermii u chorych poddawanych operacjom, a także czynników stresogennych u pielęgniarek.
Na zakończenie prof. Maria Szewczyk podsumowała konferencję, dziękując wszystkim przybyłym gościom za obecność, prelegentom za wysoki poziom merytoryczny wykładów, a partnerom za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia.
Copyright: © 2018 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.