eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stan wiedzy Polaków na temat nowotworów związanych z alkoholem

Michał Bujalski
1

1.
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (4): 247-256
Data publikacji online: 2021/12/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Celem niniejszego badania było poznanie stanu wiedzy dorosłej populacji Polski na temat nowotworów związanych z alkoholem oraz ocena wpływu spożywania alkoholu i zmiennych społeczno-demograficznych na stan tej wiedzy.

Materiał i metody
Reprezentatywną badaną próbę stanowiło 2000 dorosłych osób w wieku 18–64 lat. Pytano je, czy picie alkoholu może przyczynić się do powstania nowotworów piersi, krtani, przełyku i jelita grubego. W celu określenia wpływu zmiennych społeczno-demograficznych badanych osób i wielkości konsumpcji alkoholu na wiedzę o alkoholowej genezie wymienionych nowotworów wykorzystano modele wieloczynnikowej regresji logistycznej.

Wyniki
Ogółem 67% respondentów wskazało co najmniej jeden z czterech nowotworów, których powstanie można przypisać spożywaniu alkoholu. Najwięcej ankietowanych wymieniło raka jelita grubego (57%), podczas gdy niewielu z nich – raka piersi (15%). Kategoria pijącego (wg wielkości spożycia), płeć, wiek i dochody były istotnymi predyktorami postrzegania ryzyka alkoholowego pochodzenia nowotworów, jednak ich wpływ różnił się w zależności od rodzaju nowotworu.

Omówienie
Badanie potwierdziło znaczne różnice w postrzeganiu związku między nowotworami a alkoholem, zależne od typu nowotworu. Wyniki sugerują, że więcej niż połowa dorosłych mieszkańców Polski zdaje sobie sprawę, iż alkohol może wpływać na powstawanie nowotworów układu oddechowego i pokarmowego, podczas gdy świadomość wpływu alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworu piersi jest znacznie mniejsza.

Wnioski
Istnieje pilna potrzeba wdrożenia kampanii społecznych, których celem byłoby informowanie na temat ryzyka rozwoju nowotworów związanych z alkoholem, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworu piersi.Introduction
This study investigates the prevalence of alcohol cancer awareness and examines the impact of drinking and sociodemographic variables on alcohol-attributable cancer awareness among the adult population in Poland.

Material and methods
The representative sample consists of 2000 adults (aged 18-64) who were asked to identify whether four types of cancer (breast, larynx, oesophagus, colon known as alcohol-attributable) can be, in their opinion, caused by alcohol drinking. Multiple logistic regression models were developed to identify the impact of respondents’ sociodemographic variables and alcohol use on the awareness of alcohol-attributable cancer.

Results
Overall, 67% of respondents indicated at least one from four alcohol-attributable cancer types in prompted responses. The highest percentage of respondents indicated the colon cancer (57%). However, only minority found breast cancer to be alcohol attributable (15%). Drinker category, gender, age and incomes were a significant predictors of alcohol origin cancer awareness, however their impact differed between cancer types.

Discussion
This study confirmed there are considerable differences in cancer awareness regarding different types of alcohol-attributable cancer. The findings suggest that more than half of the Polish adult population is aware that alcohol may affect the aerodigestive tract, while the awareness of alcohol impact on breast cancer is much lower.

Conclusions
There is a vital need to implement public awareness campaigns on cancer and alcohol with particular attention to breast cancer.

słowa kluczowe:

alkohol, nowotwory, zdrowie publiczne, opinia publiczna

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.