eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Stres w środowisku zawodowym a używanie alkoholu. Stan badań i perspektywa ich dalszego rozwoju

Ewa Sygit-Kowalkowska
,
Marcin Ziółkowski

Alcohol Drug Addict 2019; 32 (2): 109-130
Data publikacji online: 2019/08/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Środowisko zawodowe człowieka może być źródłem stresu. Celem pracy był przegląd badań przeprowadzonych w obszarze problematyki funkcjonowania zawodowego i picia alkoholu oraz wskazanie tych aspektów, które wymagają dalszych analiz badawczych.

Przegląd wiedzy
Spożywanie alkoholu pozostaje w relacji do życia emocjonalnego człowieka. Wyniki badań naukowych wykazały, że picie alkoholu przez osoby pracujące może być konsekwencją przeżywanych trudności w pracy. Ponadto nadużywanie alkoholu stanowi ważny problem społeczny i organizacyjny oraz może rzutować na bezpieczeństwo w pracy i poza nią. Analizy dostępnej literatury pokazują, że unikowa strategia radzenia sobie, doświadczanie traumatycznych sytuacji w pracy, pracoholizm czy też wypalenie zawodowe zwiększają podatność na sięganie po alkohol.

Wnioski
Istnieje potrzeba dalszych opracowań zagadnienia łączącego problematykę pracy zawodowej i radzenia sobie ze stresem poprzez używanie alkoholu. Badania dotyczące związków między stresem zawodowym a konsumpcją alkoholu każą nie tylko dokonywać krytycznej analizy stanu wiedzy w tym zakresie i zgłębiać obszary dotąd niepoznane, lecz także przyjrzeć się procedurom badawczym umożliwiającym dalszy rozwój badań w tym zakresie.Introduction
The professional environment can be a source of stress. The aim of this work is to review the research carried on issues of professional functioning and drinking alcohol, and to indicate areas that require further research.

The review of knowledge
Drinking is closely related to a person’s emotional life. So far, scientific research environment has pointed out that the use of alcohol among working people may be a consequence of difficulties experienced at work. In addition, alcohol abuse is an important social and organisational problem and may affect safety both at work and outside it. Analyses of available literature show that avoidance coping strategy, experiencing traumatic situations at work, workaholism or professional burnout generate an increase susceptibility to problem alcohol use.

Conclusions
There is a need for further elaboration of the issues around the link-up between work and coping with stress through the use of alcohol. Research on the relationship between professional stress and alcohol consumption requires not only a critical analysis of the state of knowledge in this area and exploration of new areas previously unknown, but also a review of research procedures that allow further development of research on this topic.

słowa kluczowe:

wymagania w pracy, uzależnienie, radzenie sobie ze stresem, mobbing w pracy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe