eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Tętniaki – powstawanie, objawy oraz rozpoznawanie

Izabella Machaj
,
Piotr Abramczyk
,
Izabela Nawrocka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 1: 8-13
Data publikacji online: 2018/04/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Praca została poświęcona zagadnieniom związanym z tętniakami aorty brzusznej oraz z badaniami przesiewowymi. Ma ona na celu poszerzenie świadomości wśród personelu medycznego na temat ryzyka wynikającego z braku profilaktyki oraz późnej diagnozy. Występowanie tętniaka aorty brzusznej jest częstsze u mężczyzn niż u kobiet. Nierozpoznane w porę pęknięcie niesie za sobą duże ryzyko zgonu, sięgające 60–80%. Planowe leczenie chirurgiczne związane jest ze zdecydowanie niższym prawdopodobieństwem zgonu (3–6%). W większości przypadków tętniaki aorty brzusznej wykrywane są przypadkowo, zazwyczaj podczas rutynowych badań obrazowych. Poza granicami Polski od dawna funkcjonują badania przesiewowe, które mają na celu wykrywanie tętniaków aorty brzusznej we wczesnym stadium. Praca pokazuje, że badania przesiewowe populacji są bardzo ważne. Polska w ostatnim czasie również przeprowadziła kilka badań przesiewowych populacji w celu wykrycia tętniaków aorty brzusznej. Obecnie kilka towarzystw naczyniowych zaleca wykonywanie badania ultrasonograficznego u mężczyzn wieku 65 lat.

This paper is devoted to issues related to abdominal aortic aneurysms and screening tests. It aims to raise awareness among medical personnel about the risks posed by the lack of prevention and late diagnosis. The occurrence of abdominal aortic aneurysm occurs more often in men than in women. Late recognition of fracture carries a high risk of death, reaching 60–80%. Planned surgical treatment is associated with a significantly lower risk of death (3–6%). In most cases abdominal aortic aneurysms are detected accidentally, usually during routine imaging. Outside Poland screening tests have been in place for a long time to detect abdominal aortic aneurysms at an early stage. The work shows that population screening is very important. Poland has also recently conducted several population screening tests to detect abdominal aortic aneurysms. Currently, several Vascular Societies recommend ultrasound examination in men aged 65 years.
słowa kluczowe:

tętniak, aorta, rozwarstwienie aorty, tętniak aorty brzusznej, elastyna

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.