eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Udział pielęgniarki szkolnej w opiece nad dzieckiem krzywdzonym w szkole i w rodzinie — studium przypadku

Mirosława Kram
1
,
Emilia Pruszak
1
,
Aneta Zreda-Pikies
1
,
agnieszka Wróbel- Bania
1

1.
Collegium Medicum UMK w Toruniu
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Określenie „dziecko krzywdzone” wynika z przyjętej definicji, która wskazuje na sprawców krzywdzenia. Mogą nim być osoby dorosłe, rówieśnicy, instytucje. Ich działanie, zamierzone bądź niezamierzone zaburza rozwój dziecka, a w skrajnych przypadkach prowadzi do jego śmierci.

Cel pracy. Celem pracy było ukazanie zjawiska krzywdzenia dziecka w szkole i w rodzinie oraz udziału pielęgniarki medycyny szkolnej w opiece nad dzieckiem krzywdzonym.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2011/12 wśród uczniów pierwszej klasy gimnazjum. Jako metodę badawczą wykorzystano „studium przypadku”. Z technik badawczych zastosowano: wywiad/rozmowę, obserwację i analizę dokumentów. Narzędziem badawczym była „Karta wywiadu pielęgniarskiego w środowisku nauczania i wychowania”.

Wyniki i wnioski. Pielęgniarka szkolna jest jedną z pierwszych osób, która ma możliwość rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka. Pielęgniarka szkolna aktywnie uczestniczy w interdyscyplinarnej opiece nad dzieckiem krzywdzonym.Introduction. According to the definition, the term “abused child” indicates the perpetrators of abuse; they might be: adults, peers and institutions that intended or unintended action deranges the child’s development and in extreme cases leads to his or her death.

Aim of the study. The aim of the study was to demonstrate the phenomenon of child abuse in school and family and to demonstrate participation of school health nurse in care of an abused child

Material and methods. The study was conducted in the school year 2011/12 among the first class of high school students. As the research method was used “case study”. The research techniques used: interview/conversation, observation and analysis of documents. The research tool was a “Charter of nursing history in the educational environment”.

Results and conclusions. The school nurse is one of the first people who might be able to recognize signs of child abuse. The school nurse is actively involved in the interdisciplinary care of abused child.

słowa kluczowe:

pielęgniarka, dziecko krzywdzone, studium przypadku

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe