eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2015
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Udział pielęgniarki w leczeniu krwią – zasady przetaczania krwi i jej preparatów

Grzegorz J. Nowicki
,
Dorota Gadzała
,
Barbara Ślusarska
,
Honorata Piasecka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 4: 193-198
Data publikacji online: 2015/12/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Praca przedstawia zagadnienia związane z podstawami prawnymi krwiolecznictwa w Polsce. Omawia także zadania pielęgniarki w sytuacjach rutynowych i nagłych dotyczących przetoczeń krwi i jej preparatów. Ukazuje zasadnicze aspekty opieki pielęgniarskiej podczas transfuzji oraz postępowania po zabiegu przetoczenia krwi. Podkreśla wagę odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki za czynności związane z przetaczaniem krwi i jej preparatów.

This article addresses issues connected with the legal basis for haemotherapy in Poland. It also discusses the tasks of a nurse in routine and emergency situations involving the transfusion of blood and blood derivatives. Presenting the fundamental aspects of nursing care during transfusion and the course of action after the blood transfusion procedure, it stresses the significance of a nurse’s professional responsibility for the actions connected with the transfusion of blood and blood derivatives.
słowa kluczowe:

leczenie krwią, zasady przetaczania, udział pielęgniarki

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.