eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Uwarunkowania prawne leczenia ran przez pielęgniarki w Polsce

Anna Szumska
1

1.
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 2: 47-52
Data publikacji online: 2020/09/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Leczenie ran jest udzielaniem świadczenia zdrowotnego i może być wykonywane przez pielęgniarkę. Pociąga to za sobą odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną.

Cel pracy
Przedstawienie obowiązujących uregulowań prawnych leczenia ran przez pielęgniarki w Polsce – stan prawny na luty 2020 r.

Materiał i metody
Analizie poddano obowiązujące akty prawne regulujące odpowiedzialność pielęgniarki w procesie leczenia ran. W Polsce brak jest jednoznacznych regulacji prawnych w tym zakresie.

Wyniki
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ustalenie odpowiedzialności pielęgniarki w procesie leczenia ran jest możliwe poprzez precyzyjne określenie kompetencji zawodowych.Introduction
Wound treatment is the provision of a health service and can be performed by a nurse. This entails professional, civil, and criminal liability.

Aim od the study
To present the currently binding legal regulations for wound care by nurses in Poland – legal status as of February 2020.

Material and methods
The current legal acts regulating the nurse’s responsibility in the wound healing process were analysed. In Poland there are no explicit legal regulations in this respect.

Results
As a result of the analysis, it was found that determining the nurse’s responsibility in the wound healing process is possible by precisely defining professional competences.

słowa kluczowe:

pielęgniarki, leczenie ran, kompetencje zawodowe, akty prawne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.