eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież przyjętą do szpitala z ostrym zatruciem alkoholowym

Marloes W. Rood
1
,
Carole Lasham
1
,
Frans B. Plötz
1, 2

1.
Department of Pediatrics, Tergooi Hospital, Blaricum, The Netherlands
2.
Department of Pediatrics, Emma Children’s Hospital, Amsterdam UMC, Amsterdam, The Netherlands
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (2): 105-110
Data publikacji online: 2021/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Równoczesne używanie przez młodzież alkoholu i narkotyków wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami dla ich zdrowia i samopoczucia. Celem pracy była ocena, czy młodzież przyjmowana do szpitala z ostrym zatruciem alkoholowym (AAI) jest również zagrożona przez używanie narkotyków.

Materiał i metody
Zebrano dane od młodzieży z AAI przyjętej do szpitala, w tym wyniki analizy moczu na obecność narkotyków. Do analizy danych wykorzystano test t dla próby niezależnej i test χ2; p < 0,05 uznano za istotne.

Wyniki
Do badania włączono 101 holenderskich nastolatków, w tym 51,5% chłopców, średnia wieku 15,8 roku. Średnie stężenie etanolu we krwi wynosiło 1,71‰. Zaobserwowano, że 10,9% badań toksykologicznych wykazało obecność narkotyków – kannabinoidów (i jeden przypadek benzodiazepiny). Nie stwierdzono różnic między użytkownikami narkotyków i osobami ich nieużywającymi pod względem płci, wieku, stężenia etanolu, dnia, w którym nastąpiło zatrucie, i długości pobytu w szpitalu.

Omówienie
Około 9,2% holenderskich nastolatków przynajmniej raz w życiu używało kannabinoidów, co jest porównywalne z danymi z ogólnokrajowego badania na temat używania narkotyków w Ameryce. Można zatem wywnioskować, że używanie konopi przez badanych podczas epizodu AAI jest podobne do używania przez innych holenderskich nastolatków, i że nie są oni pod tym względem w grupie większego ryzyka.

Wnioski
Badanie to pokazuje, że ponad 10% nastolatków z AAI nadużywa dodatkowo narkotyków. Potrzebne są dalsze badania, aby uzyskać wgląd w długotrwałe konsekwencje nadużywania alkoholu i narkotyków przez tę grupę pacjentów.Introduction
Simultaneous use of alcohol and drugs is associated with additional risks for adolescents’ health and well-being. The aim of this study was to assess if adolescents hospitalised with acute alcohol intoxication (AAI) are at risk for additional drug use.

Material and methods
Data from adolescents with an AAI admitted to hospital was collected including results from urine sampling for drugs. Independent sample t-test and χ2 test were used to analyse the data; p < 0.05, which was considered significant.

Results
A total of 101 Dutch adolescents were included in the sample, of whom 51.5% were males with a mean age of 15.8 years. The average blood ethanol concentration was 1.71‰. We observed that 10.9% of the toxicology screenings were positive for additional drugs, of which all but one were cannabinoids. We found no difference in sex, age, ethanol levels, day of intoxication and hospital length of stay between drug users and non-drug users.

Discussion
Approximately 9.2% of Dutch adolescents have used cannabinoids at least once in their life time, which is comparable with data from a national survey on drug use in America. Based on these observations, we may conclude that the use of cannabis during an episode of AAI is similar to other Dutch teenager use and they are not at higher risk of drug use.

Conclusions
This study shows additional drug abuse in more than 10% of adolescents with an AAI. More research is needed to gain insight into the long term consequences of alcohol and drug abuse in these patients.

słowa kluczowe:

ostre zatrucie alkoholowe, substancje psychoaktywne, cannabis, okres dorastania

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.