eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

WIZERUNEK PIELĘGNIARKI ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZADOWOLENIE Z OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIALE CHIRURGII JEDNEGO DNIA

Małgorzata Kołpa
,
Beata Jurkiewicz
,
Agata Sobyra

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 3: 146–151
Data publikacji online: 2016/10/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: W związku z tym, że spośród wszystkich pracowników ochrony zdrowia pielęgniarki mają najczęstszy kontakt z chorym, satysfakcja pacjenta z opieki medycznej w dużym stopniu jest postrzegana przez pryzmat opieki pielęgniarskiej. Celem pracy była ocena wizerunku pielęgniarki oraz czynników warunkujących zadowolenie z opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów oddziału chirurgii jednego dnia.

Materiał i metody: Badaniem objęto 100 pacjentów oddziału chirurgii jednego dnia, w przedziale wiekowym 20–80 lat. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, przy użyciu kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji. Wizerunek pielęgniarki zbadano metodą dyferencjału semantycznego Osgooda. Do opisania wyników wykorzystano podstawowe statystyki opisowe, test niezależności χ2, test U Manna-Whitneya oraz współczynnik korelacji tau Kendalla. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki: Bardzo dobrze opiekę ze strony pielęgniarek oddziału chirurgii jednego dnia oceniło 81% pacjentów, natomiast 19% respondentów uznało ją za dobrą. Nieco wyżej poziom opieki pielęgniarskiej oceniły pacjentki (p < 0,05). Satysfakcjonujący pacjentów poziom otrzymywanych informacji na temat zabiegu wiązał się z wysoką oceną opieki świadczonej przez pielęgniarki (p < 0,0001). Wizerunek pielęgniarki oceniono na 106,9 pkt (± 10,1 pkt), na 112 pkt możliwych do zdobycia.

Wnioski: Opieka pielęgniarska na oddziale chirurgii jednego dnia została przez pacjentów bardzo dobrze oceniona, na co wpływ miały przede wszystkim płeć żeńska oraz wystarczający stopień uzyskanych informacji na temat zabiegu. Również ogólny wizerunek pielęgniarek pracujących na oddziale został oceniony na wysokim poziomie.

Introduction: Of all health care workers, it is nurses who have the most frequent contact with patients; therefore, patient satisfaction with medical care is predominantly based on the quality of nursing care. The aim of the study was to explore the perception of nurses as well as the factors determining patient satisfaction with nursing care at the same-day surgery ward.

Material and methods: The research covered 100 same-day surgery ward patients aged 20-80. The methods included

a diagnostic survey based on the questionnaire designed and prepared by the research author. The perception of nurses was examined with the Osgood’s semantic differential.

The analysis of the results was conducted using basic descriptive statistics, χ2 test of independence, U Mann-Whitney test and Kendall tau correlation coefficient. Statistical significance was set at p < 0.05.

Results: 81% of the patients rated the nursing care they had received at the same-day surgical ward as very good;

the remaining 19% of respondents considered it as good.

Female patients tended to evaluate the nursing care much higher than male patients (p < 0.05). Whenever the patient

had obtained a satisfactory level of information about their treatment, they rated nursing care provided highly (p < 0.0001). The score of the perception of nurses was 106.9 points (± 10.1) out of 112.

Conclusions: Patients rated the nursing care as very good, which was primarily influenced by the female sex and a satisfactory level of information about the treatment. Also, the overall perception of nurses at the ward was rated as positive.
słowa kluczowe:

wizerunek pielęgniarki, zadowolenie z opieki, chirurgia jednego dnia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.