eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

WPŁYW COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I DOBROSTAN WĘGIERSKICH SPORTOWCÓW I SPECJALISTÓW SEKTORA SPORTOWEGO

Tünde Szabó
1
,
Miklós Stocker
2
,
Pongrác Ács
3
,
Kata Morvay-Sey
3
,
Ágnes Pálvölgyi
3
,
Tamás Laczkó
3

1.
Ministry of Human Capacities, Budapest, Hungary
2.
Department of Business Studies, Corvinus University of Budapest, Hungary
3.
Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
Data publikacji online: 2020/10/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na regularną działalność i styl życia na Węgrzech w drugim kwartale 2020 roku. Niniejsze badanie posłużyło określeniu zmian dotyczących aktywności fizycznej i dobrostanu umysłowego w węgierskim sektorze sportowym.

Materiał i metody
W celu przebadania członków węgierskiego sektora sportowego stworzono kwestionariusz zawierający elementy uznane międzynarodowo. W czerwcu 2020 roku zebrano 840 właściwych odpowiedzi. Na ich podstawie ustalono, że wynik jest zbliżony do reprezentatywnego w zakresie wieku i płci całej populacji. Rezultaty zostały przeanalizowane za pomocą statystyki opisowej i inferencyjnej.

Wyniki
Aktywność fizyczna członków węgierskiego sektora sportowego podczas pandemii COVID-19 uległa znaczącej zmianie (p<0,001), ponieważ spadła średnio o 166±1128 minut (mean±SD) na tydzień. Największy spadek zaobserwowano w aktywności fizycznej dzieci (-304±951 minut tygodniowo) i kobiet (-286±980 minut tygodniowo), podczas gdy osoby w średnim wieku (-83±1024 minut tygodniowo) i absolwenci (-99±982 minut tygodniowo) ograniczyli swoją aktywność fizyczną w najmniejszym stopniu. Osoby, które były bardziej aktywne fizycznie albo mogły zwiększyć swoją aktywność, odczuwały podczas pandemii największy dobrostan.

Wnioski
Określono, że – nawet w sektorze sportowym – im wyższa aktywność fizyczna, tym większy odczuwalny dobrostan jego członków. Promocja aktywności fizycznej staje się zatem w trudnych okresach szczególnie istotna.Background
The COVID-19 pandemic had a significant effect on regular activities and lifestyles in Hungary in the second quarter of 2020. In this study, we identify the physical activity and mental well-being changes in the Hungarian sport sector.

Material and methods
A questionnaire, which included internationally validated items, was created to survey members of the sporting sector in Hungary. In June 2020, we obtained 840 valid responses, the age and gender profile of which were closely representative of the overall population. The results were analyzed with descriptive and inferential statistics.

Results
Physical activity during the COVID-19 pandemic changed significantly (p<0.001) in the Hungarian sport sector, decreasing by 166±1128 minutes (mean±SD) per week, on average. Women (-286±980 weekly minutes) and children’s (-304±951 weekly minutes) physical activity decreased the most, whereas that of middle-aged (-83±1024 weekly minutes) and graduates (-99±982 weekly minutes) decreased the least. Greater well-being was felt during the pandemic by those who were either more physically active, or could even increase their physical activity.

Conclusions
Even in the sport sector, the more physically active people are, the greater their well-being. Therefore, promotion of physical activity becomes even more important in challenging times.

słowa kluczowe:

COVID-19, aktywność fizyczna, dobrostan umysłowy, sektor sportowy

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe