eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ STUDENTÓW UNIWERSYTETU: WYNIKI WĘGIERSKIEJ ANKIETY ONLINE

Pongrác Ács
1
,
Viktória Prémusz
1
,
Kata Morvay-Sey
1
,
Ágnes Pálvölgyi
1
,
Melinda Trpkovici
1
,
Gabor Elbert
1
,
Csaba Melczer
1
,
Alexandra Makai
1

1.
Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
Data publikacji online: 2020/10/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Wirus COVID-19 całkowicie zmienił codzienne zachowania Węgrów u początków 2020 roku ze względu na izolację społeczną i konieczność pozostania w domach. Celem podjętego w niniejszej pracy badania była analiza wzorów aktywności fizycznej (ang. physical activity, PA) wśród młodych dorosłych przed wprowadzeniem obostrzeń oraz w trakcie.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 827 studentów z 10 wydziałów Uniwersytetu w Peczu w okresie od kwietnia do maja 2020 roku. Zbadano poziom aktywności fizycznej (IPAQ-SF) i własną ocenę ich stanu fizycznego i umysłowego. Poziom istotności wyniósł: p<0,05.

Wyniki
Własna ocena zdrowia psychicznego studentów okazała się niższa niż ocena zdrowia fizycznego. Liczba osób, które nie uprawiają żadnego sportu, zmniejszyła się z 37,61% do 29,26%. Całkowity poziom aktywności fizycznej i czas marszu również uległy zmniejszeniu. Znacząco wzrósł natomiast czas spoczynku (p<0,001). Zaobserwowano pozytywną korelację między własną oceną zdrowia fizycznego a całkowitą aktywnością fizyczną (R=0,215, p<0,001) oraz oceną zdrowia psychicznego a chodzeniem (R=0,091, p=0,009) i całkowitą aktywnością fizyczną (R=0,106, p=0,002).

Wnioski
Podczas pandemii COVID-19 zaobserwowano obniżony poziom aktywności fizycznej studentów uniwersytetu, co podkreśla istotność promocji aktywnego stylu życia w przypadku restrykcji.Background
Due to COVID-19, social isolation and home confinement have changed daily behavior in Hungary since the pandemic hit in early 2020. This study aimed to examine physical activity (PA) patterns among young adults before and during distancing and lockdown safety measures.

Material and methods
We recruited 827 students online across 10 faculties at the University of Pécs during April and May 2020. PA level (IPAQ-SF) and self-rated physical and mental health status were examined. The level of significance was set at p<0.05.

Results
Students’ perceived mental health status proved to be worse than perceived physical health, while the percentage of individuals who did not engage in any sports decreased from 37.61% to 29.26%. Total PA levels and walking times were decreased, while sitting time significantly increased (p<0.001). A positive correlation was found between perceived physical health and total PA (R=0.215, p<0.001) as well as between perceived mental health and walking (R=0.091, p=0.009) and total PA (R=0.106, p=0.002).

Conclusions
We found decreased amounts of PA among university students during the COVID-19 pandemic period, which highlights the need to promote a physically active lifestyle in cases of social restrictions.

słowa kluczowe:

COVID-19, pandemia, aktywność fizyczna, nawyki sportowe, IPAQ – formularz skrócony

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe