eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wdrożenie kompleksowego programu utrzymania operowanego pacjenta w stanie normotermii

Agnieszka Grejczyk
1
,
Katarzyna Cierzniakowska
2
,
Aleksandra Popow
2
,
Ariel Liebert
1

1.
Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywienia, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
2.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(2): 47-52
Data publikacji online: 2022/07/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Celem pracy jest opis procedury zapobiegania śródoperacyjnej niezamierzonej hipotermii podczas zabiegu chirurgicznego trwającego powyżej 60 minut.

Metodę utrzymania operowanego pacjenta w stanie normotermii opracowano w Szpitalu Uniwersyteckim

w Bydgoszczy. Wykorzystano aparat do ogrzewania ciepłym powietrzem, aparat do ogrzewania przetaczanych płynów infuzyjnych oraz termometr do bezinwazyjnego pomiaru temperatury głębokiej, który został zainstalowany na wszystkich salach operacyjnych i w sali nadzoru poznieczuleniowego. Mimo pełnego wyposażenia, w pierwszych miesiącach od wprowadzenia procedury należy liczyć się z niską skutecznością tej metody. Na usprawnienie wdrażanego projektu i poprawę jakości opieki nad chorymi wpływ miały intensyfikacja szkoleń i zaangażowanie personelu.

The aim of the study is to present the stages of introducing a procedure to prevent intraoperative unintentional hypothermia.

The hospital has developed a procedure for maintaining a patient operated on in normothermia, including patients staying in the operating theatre, with the expected duration of the procedure exceeding 60 minutes.

Apparatus: apparatus for heating with warm air, apparatus for heating infusion fluids, and a thermometer for non-invasive measurement of deep temperature were installed in all operating theatres and in the post-anaesthesia supervision room. The practice has proven that, despite having full equipment in the first months of introducing the procedure, one should take into account the low effectiveness of its introduction into everyday practice. The intensification of training and the successive involvement of staff led to the improvement of the implemented project and improvement of the quality of care for patients.
słowa kluczowe:

niezamierzona hipotermia okołooperacyjna, nieinwazyjny pomiar temperatury głębokiej, ogrzewanie pacjenta wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza, ogrzewanie płynów infuzyjnych i krwi

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.