eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza na temat alkoholu i postawy wobec alkoholu jako predyktory zachowań związanych z piciem wśród portugalskich studentów

Regina Ferreira Alves
1
,
José Precioso
1
,
Elisardo Becoña
2

1.
CIEC – Research Centre Child Studies, Institute of Education – University of Minho, Braga, Portugal
2.
Department of Clinical Psychology and Psychobiology, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (1): 33-50
Data publikacji online: 2021/07/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Ograniczanie ryzykownego picia alkoholu jest ważnym problemem z punktu widzenia zdrowia publicznego i stanowi wyzwanie dla środowiska akademickiego, zwłaszcza że badania naukowe pokazują częste występowanie ryzykownego picia wśród studentów. Głównym celem badań była ocena rozpowszechnienia wśród studentów zachowań związanych z piciem alkoholu i zależności tych zachowań od wiedzy na temat konsumpcji alkoholu i postaw wobec picia.

Materiał i metody
W maju 2019 r. przeprowadzono badanie przekrojowe na próbie portugalskich studentów (n = 840), podzielonych według roku i naukowego obszaru studiów. W celu zmierzenia spożycia alkoholu za pomocą AUDIT-C oraz wiedzy dotyczącej alkoholu i postaw wobec ryzykownego picia posłużono się ankietą przeznaczoną do samodzielnego wypełniania.

Wyniki
Większość uczestników badania piła w sposób ryzykowny (48,1%), nie stwierdzono różnic między studentkami i studentami. Poziom postaw wobec spożywania alkoholu był umiarkowany, natomiast poziom wiedzy o konsekwencjach zachowań związanych z alkoholem – niski. Stwierdzono, że im większe rozpowszechnienie ryzykownego stylu picia wśród studentów, tym lepsza wiedza o konsekwencjach konsumpcji i wyższy poziom negatywnych postaw.

Omówienie
Takie zmienne jak: „obecne miejsce zamieszkania”, „pijący rówieśnicy”, „wiedza na temat alkoholu” oraz „postawy wobec alkoholu”, mają statystycznie istotny wpływ na prawdopodobieństwo powstania ryzykownego wzoru picia alkoholu wśród studentów.

Wnioski
Badanie dostarczyło informacji ważnych dla przyszłych badań, a także dla opracowania programów edukacyjnych skierowanych do grup rówieśniczych. Pokazało, że władze wyższych uczelni powinny objąć edukacją zdrowotną studentów rozpoczynających studia, zwłaszcza tych spoza ośrodka akademickiego.Introduction
The reduction of the patterns of risky drinking remains a major public health problem and challenge in academic contexts, especially when scientific investigations reveal a high incidence of risky drinking among university students. The main aim of this study was to assess the prevalence of drinking behaviours of university students and their association with knowledge about alcohol consumption and general attitudes towards alcohol use.

Material and methods
A cross-sectional study was conducted in a sample of Portuguese university students (n = 840), stratified by year of academic attendance and scientific area of study. A previously validated self-reported questionnaire was applied, in May 2019, to measure the consumption of alcohol with AUDIT-C, alcohol-related knowledge and attitudes towards risky drinking.

Results
We found that the majority of participants present a risky drinking (48.1%) without differences between female and male students. The level of attitudes towards alcohol consumption was moderate, while the level of knowledge about the consequences of alcohol-related behaviours was low. It was found that the higher the prevalence of risky drinking in students, the better the knowledge about the consequences of consumption and the higher the level of negative attitudes.

Discussion
The variables “current residence”, “drinking peers”, “alcohol-related knowledge” and “attitudes about alcohol” have a statistically significant effect on the probability of developing a risky pattern of alcohol use among university students.

Conclusions
This study provides important information for future research, as well as for the development of educational programmes aimed at peer groups, showing that universities need to adopt health education measures especially for displaced students when students enter into higher education.

słowa kluczowe:

okazjonalne nadmierne picie, upijanie się, postawy, wiedza na temat alkoholu, pijący rówieśnicy

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe