eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Raport

Wpływ polityki cenowej wobec alkoholu na wskaźniki samobójstw w Rosji

Yury E. Razvodovsky
1, 2

1.
International Academy of Sobriety
2.
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (1): 71-76
Data publikacji online: 2019/06/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Panuje powszechna zgoda co do tego, że opodatkowanie alkoholu jest jedną z najskuteczniejszych metod polityki wobec alkoholu w ograniczaniu szkodliwego picia i negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych z tym związanych. Celem badania było przeanalizowanie, jaki wpływ mają ceny różnych napojów alkoholowych na wskaźnik samobójstw w Rosji.

Materiał i metody
Aby zbadać związek między zmiennymi niezależnymi (rzeczywistymi cenami detalicznymi różnych rodzajów napojów alkoholowych) a zmiennymi zależnymi (wskaźnikami samobójstw), przeprowadzono analizę szeregów czasowych (analiza korelacji Spearmana, regresja liniowa) przy użyciu pakietu statystycznego Statistica 12.StatSoft.

Wyniki
Wyniki analizy korelacji Spearmana sugerują silny negatywny związek między cenami wszystkich rodzajów napojów alkoholowych a wskaźnikami samobójstw – zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Wnioski
Badanie pokazało odwrotną zależność między cenami alkoholu a wskaźnikami samobójstw w Rosji. Potwierdziło, że polityka cenowa wobec alkoholu jest skuteczną interwencją na poziomie populacji, skuteczną również w zmniejszaniu wskaźników umieralności z powodu samobójstw w Rosji.Introduction
There is general agreement that alcohol taxation is one of the most effective alcohol policies in reducing harmful drinking and the adverse health and social consequences associated with alcohol. The aim of this study was to examine the effect of prices of various types of alcoholic beverages on the suicide rate in Russia.

Material and methods
To examine the relationship between the independent variables (real retail prices of different types of alcoholic beverages) and dependent variables (suicide rates), a time series analysis (Spearman’s correlation analysis, linear regression) was performed using the statistical package Statistica 12.StatSoft.

Results
The results of Spearman’s correlation analysis suggest a strong negative relationship between the prices of all types of alcoholic beverages and suicide rates both among men and women.

Conclusions
This study shows an inverse relationship between the prices of alcohol and the suicide rates in Russia. These findings indicate that alcohol pricing policy is an effective population-level intervention also in terms of reducing suicide mortality rates in Russia.

słowa kluczowe:

samobójstwa, alkohol, podatki, ceny, Rosja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe