eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wskazówki dla autorów

Data publikacji online: 2011/11/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wskazówki dla autorów

Kwartalnik Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne publikuje prace oryginalne z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego i angiologicznego (w tym opisy przypadków) oraz poglądowe, a także streszczenia ze zjazdów i konferencji, listy do redakcji. Prace powinny być przesyłane pod adresem redakcji lub pod adresem redaktora naczelnego:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej

Collegium Medicum im. L. Rydygiera, UMK

Wojewódzki Szpital im. dr. J. Biziela

ul. Ujejskiego 75

85-168 Bydgoszcz

tel. +48 52�365 52 32

faks +48 52�365 57 82

e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

Rękopis pracy powinien być jednostronnym, czytelnym wydrukiem komputerowym na papierze formatu A4 (czcionka 12 pkt, podwójne odstępy między wierszami, marginesy 2,5 cm). Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora umieścić odpowiednią informację, np. tab. 1., ryc. 3. Do pracy powinno być dołączone zdjęcie głównego autora, w przypadku wersji elektronicznej konieczna jest rozdzielczość 300 dpi oraz zapis w formacie .tif lub .jpg.

Układ tekstu prac oryginalnych, przeglądowych i kazuistycznych powinien uwzględniać kolejno:

1) tytuł (w języku polskim i angielskim);

2) imiona, nazwiska i tytuły naukowe autorów;3) nazwę instytucji i kliniki (zakładu), z której praca pochodzi;

4) imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz pełny adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym numer telefonu i faksu, e-mail);

5) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, w liczbie 3–4, zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading);

6) streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości minimum 200, a maksimum 250 słów dla prac oryginalnych, natomiast dla prac przeglądowych i kazuistycznych do 150 słów); streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać cel pracy, materiał, zastosowane metody, wyniki oraz wnioski);

7) tekst prac oryginalnych powinien mieć budowę strukturalną, tj. dzielić się na następujące rozdziały: wstęp i cel pracy, materiał i metody,...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.