eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wsparcie społeczne a potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych z powodu choroby nowotworowej

Agnieszka Mazurkiewicz
,
Marta Makara-Studzińska

Medycyna Paliatywna 2015; 7(2): 139–144
Data publikacji online: 2015/08/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Analiza związku między potraumatycznym rozwojem a wsparciem społecznym i jego trzema elementami: wsparciem emocjonalnym, praktycznym i integracją społeczną, oraz określenie i porównanie wyników wsparcia społecznego i jego trzech elementów u kobiet z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem potraumatycznego rozwoju.

Materiał i metody: Badaniem objęto 40 kobiet leczonych napromienianiem w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej z powodu choroby nowotworowej – 30 z nich przebywało na II Oddziale Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 10 kobiet leczyło się ambulatoryjnie. Pacjentki wypełniały Inwentarz potraumatycznego rozwoju (PTGI) i Skale wsparcia społecznego (SOZ-U K-22).

Wyniki: Pomiędzy potraumatycznym rozwojem a wsparciem społecznym występuje istotna statystycznie pozytywna korelacja (r = 0,471). Pozytywna korelacja występuje także między potraumatycznym rozwojem a dwoma z trzech elementów wsparcia [wsparciem emocjonalnym (r = 0,372) i integracją społeczną (r = 0,614)]. Najwyższą średnią we wsparciu społecznym osiągnęły kobiety z przeciętnym poziomem potraumatycznego rozwoju.

Wnioski: Wsparcie społeczne jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych za pomocą radioterapii z powodu choroby nowotworowej. Między potraumatycznym rozwojem a wsparciem społecznym i jego dwoma elementami: wsparciem emocjonalnym i integracją społeczną, występuje istotna statystycznie pozytywna korelacja. Najważniejszą cechą otrzymywanego wsparcia społecznego dla kobiet leczonych z powodu choroby nowotworowej jest jego adekwatność do potrzeb.

Aim of the study: The purpose is to analyze the connection between posttraumatic growth and social support, and its three aspects: emotional support, practical support, and social integration. It is also the aim of the current study to identify and compare the results of social support scale and its three aspects among women with low, average and high level of posttraumatic development.

Material and methods: Forty women treated with radiotherapy for cancer have been examined. 30 of them were inpatients in the II Division of Radiotherapy of Oncology Center in Lublin, 10 of them were outpatients. Patients completed the Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) and Social Support Scale (SOZ-U K-22).

Results: There is a significant, statistically positive correlation (r = 0,471) between posttraumatic growth and social support. A positive correlation appears also between posttraumatic growth and two out of three aspects of social support (emotional support [r = 0,372] and social integration [r = 0,614]). Women with the average level of posttraumatic growth achieved the highest average in social support.

Conclusions: Social support is an important factor determining the influence of posttraumatic growth among women treated with radiotherapy for cancer. There is a significant, statistically positive correlation between posttraumatic growth and social support, and its two aspects: emotional support and social integration. The most important feature of social support for women treated with radiotherapy for cancer is its adequacy in terms of patient’s needs.
słowa kluczowe:

potraumatyczny rozwój, choroba nowotworowa, wsparcie społeczne

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe