eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2024
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wybrane aspekty wczesnej opieki pooperacyjnej po pomostowaniu aortalno-wieńcowym w perspektywie zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej

Natalia Wróblewska
1
,
Grażyna Markiewicz-Łoskot
2

  1. Studenckie Koło Naukowe, Katedra Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
  2. Katedra Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2024; 18(1): 1–5
Data publikacji online: 2024/04/19
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Profesjonalna opieka pielęgniarska jest ważnym elementem w procesie rekonwalescencji pacjenta po operacji pomostowania tętnic wieńcowych i stanowi duże wyzwanie dla personelu medycznego. Szczególnie istotna jest wczesna opieka pooperacyjna, gdy pacjent jest nieprzytomny, zaintubowany i całkowicie zależny od zaawansowanej technologii oraz profesjonalnego działania zespołu medycznego. Celem pracy jest przedstawienie modelu opieki pooperacyjnej z uwzględnieniem najczęstszych powikłań występujących u pacjentów bezpośrednio po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Korzystając z zasobów bazy PubMed, dokonano analizy piśmiennictwa medycznego. Kryterium wyszukiwania były słowa kluczowe: pomostowanie tętnic wieńcowych, postępowanie pooperacyjne, opieka pielęgniarska. Opieka pooperacyjna po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego stanowi wyzwanie dla personelu medycznego. Należy podejmować dalsze badania w celu wypracowania skutecznych metod zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym.

Professional nursing care is an important part of a patient’s recovery after coronary artery bypass grafting surgery and is a major challenge for medical staff. Early postoperative care is particularly important when the patient is unconscious, intubated, and completely dependent on advanced technology and the professional performance of the medical team. The aim of this study is to present a model of postoperative care including the most common complications occurring in patients immediately after coronary artery bypass graft surgery. Using the PubMed databases, medical literature was analysed. The key words coronary artery bypass grafting, postoperative management, and nursing care were used as search criteria. Post-operative care after coronary artery bypass graft surgery is a challenge for medical staff. Further research should be undertaken in search of effective methods to prevent postoperative complications.
słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, opieka pooperacyjna, pomostowanie aortalno-wieńcowe

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.