eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2013
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie u chorych z oparzeniem termicznym

Elżbieta Kozłowska
,
Katarzyna Cierzniakowska
,
Maria T. Szewczyk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 1: 28-35
Data publikacji online: 2013/03/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Pielęgnowanie chorego z oparzeniem termicznym jest dużym wyzwaniem dla środowiska pielęgniarskiego. Podstawę planowania działań w procesie pielęgnowania stanowi prawidłowo sformułowana diagnoza pielęgniarska. Dokumentacja medyczna, którą można by stosować jako uniwersalne narzędzie pracy dla pielęgniarek na całym świecie, powinna być przejrzysta, jednolita i posługiwać się odpowiednio dobraną terminologią. Warunki takie spełnia Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (International Classification for Nursing Practice – ICNP). Umożliwia ona również prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w systemie elektronicznym. W niniejszej pracy zaprezentowano wybrane diagnozy pielęgniarskie i działania u chorych z oparzeniem termicznym na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej wg modelu 7-osiowego.

Nursing a patient with thermal burn constitutes a big challenge for nursing community. The basis for planning actions in the process of nursing composes properly made nursing diagnosis. Medical documentation, that can be used as a universal tool for nurses all over the world, should be clear, unitary and should include proper terminology. The International Classification for Nursing Practice meets such conditions. It also gives a possibility of leading nursing documentation in electronic procurement. In this work selected nursing diagnoses and actions towards patients with thermal burn based on International Classification for Nursing Practice according to 7-axis model.
słowa kluczowe:

oparzenie, diagnoza pielęgniarska

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.