eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2012
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wypalenie zawodowe i satysfakcja zawodowa w opinii pielęgniarek

Katarzyna Sowińska
,
Katarzyna Kretowicz
,
Aleksandra Gaworska-Krzemińska
,
Dariusz Świetlik

Data publikacji online: 2012/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Praca pielęgniarki to nieustanne troszczenie się o innych, które niejednokrotnie skutkuje płaceniem wysokiej ceny, jaką jest jej własne
zdrowie psychiczne i fizyczne. Dlatego pielęgniarki stanowią grupę zawodową o wysokim stopniu zagrożenia wypaleniem zawodowym.

Cel pracy. Celem pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy badane pielęgniarki czują się wypalone zawodowo, a także czy odczuwają
satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Materiał i metody. Materiał stanowiło 96 pielęgniarek pracujących zawodowo. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz
metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankietowej. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki i wnioski. Zjawisko wypalenia zawodowego w badanej grupie dotyczy ponad połowy respondentów. Główną przyczyną występowania
wypalenia zawodowego, w ocenie respondentów, jest przede wszystkim niskie wynagrodzenie, warunki pracy, a także nieporozumienia
wśród współpracowników. Dla przeważającej większości badanych praca jest źródłem satysfakcji. Konieczne jest rozważenie
edukacji pielęgniarek w zakresie omawianej tematyki oraz objęcie tej grupy zawodowej zwiększonym wsparciem psychologicznym.


Introduction.
In an environment filled with emotional tension, nurses are undoubtedly a professional group of high-risk of burnout syndrome.

Aim.
The aim of the study is to answer the question whether surveyed nurses feel burned out, as well as if they feel satisfied with their job.

Material and methods. The material consisted of 96 occupationally active nurses. The study used a method of analysis and critique of
literature and the diagnostic survey method, using author’s questionnaire as a research tool.

Results and conclusions. Scale of the phenomenon of burnout in the study group is more than half of the respondents. The main reason for
the phenomenon of burnout, in the view of respondents, is primarily a low wage, working conditions and misunderstandings among colleagues.
Work is a source of satisfaction for the vast majority of respondents. It is necessary to consider education of nurses in the above topic
and the inclusion of this occupational group into an increased psychological support.
słowa kluczowe:

wypalenie zawodowe; pielęgniarka; satysfakcja zawodowa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe