eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2022
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Występowanie obrzęku obwodowego u pacjentów leczonych naloksonem podawanym podjęzykowo: opis przypadku

Sina Radparvar
1

1.
Southern California Permanente Medical Group, Sylmar, USA
Alcohol Drug Addict 2022; 35 (3): 245-248
Data publikacji online: 2022/11/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Nalokson podawany podjęzykowo w połączeniu z buprenorfiną, w różnych preparatach, został zatwierdzony do leczenia zaburzeń związanych z używaniem opioidów. Pomimo niskiej biodostępności nalokson może dotrzeć do krążenia ogólnoustrojowego i wywołać niepożądane skutki. Obrzęki obwodowe jako działanie niepożądane buprenorfiny/naloksonu, ale nie samego naloksonu, zgłaszano po wprowadzeniu preparatu do obrotu (w danych postmarketingowych), jak również w innych doniesieniach.

Opis przypadku
Opisano przypadek pacjenta, u którego jako działanie niepożądane leczenia kombinacją buprenorfiny i naloksonu wystąpił obustronny obrzęk obwodowy. Działania niepożądane ustąpiły po wprowadzeniu u pacjenta monoterapii buprenorfiną.

Komentarz
Pomimo wcześniejszych doniesień nalokson podawany podjęzykowo może mieć doustną biodostępność, a po dotarciu do krążenia ogólnoustrojowego – powodować działania niepożądane. Obrzęki obwodowe mogą być spowodowane rolą naloksonu w antagonizowaniu endogennego układu opioidowego, co skutkuje przepuszczalnością naczyń włosowatych.Introduction
Sublingual Naloxone combined with Buprenorphine in various formulations has been approved for treatment of opioid use disorder. Despite its low bioavailability, Naloxone can reach systemic circulation and cause adverse effects. Peripheral edema has been reported as a side effect of Buprenorphine/Naloxone but not as a side effect of Naloxone in post-marketing data as well as other reports elsewhere.

Case description
A case report is presented which includes a patient that experienced bilateral peripheral edema related to Buprenorphine/Naloxone combination. After the patient was switched to monotherapy with Buprenorphine by itself, the side effects resolved.

Commentary
Naloxone given in sublingual formulation may have oral bioavailability despite previous reports. After reaching systemic circulation, Naloxone has potential for causing side effects. Peripheral edema may be caused by Naloxone’s role in antagonising the endogenous opioid system resulting in capillary permeability.

słowa kluczowe:

nalokson, obrzęki obwodowe, działania niepożądane

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.