eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wyzwania w leczeniu cukrzycy u pacjentów w wieku podeszłym

Janina Kokoszka-Paszkot

Data publikacji online: 2018/10/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Populacja osób powyżej 65. roku życia osiągnęła w Polsce w 2017 r. poziom 14%. Na podstawie danych Eurostatu prognozuje się, że w 2060 r. Polska będzie jednym z najstarszych krajów europejskich. Częstość występowania cukrzycy w populacji geriatrycznej szacuje się na poziomie 25–30%. Badania przeprowadzone u osób starszych z cukrzycą wykazały skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów DPP-4 przy minimalnym ryzyku hipoglikemii, braku ryzyka złamań i wzrostu masy ciała oraz neutralnym, a nawet zmniejszonym ryzyku powikłań i zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki badań wskazują na inhibitory DPP-4 jako skuteczną i bezpieczną opcję terapeutyczną dla osób starszych z cukrzycą oraz niewydolnością nerek. W procesie leczenia cukrzycy u pacjentów w wieku podeszłym należy uwzględnić schorzenia współistniejące, w tym niewydolność nerek, zaburzenia funkcji poznawczych, zespół słabości. Bardzo interesującą opcją u pacjentów w wieku podeszłym wydają się nowoczesne terapie (gliptyny).

In 2017 the proportion of people aged 65 years and over reached 14% of the total Polish population. Eurostat predicts that Poland will become one of the oldest European populations by 2060. 25–30% of the elderly are estimated to be affected by diabetes mellitus. Studies of elderly diabetics proved the efficacy and safety of DPP-4 inhibitors with minor hypoglycaemia risk, lack of fracture risk and weight gain, as well as neutral or even reduced cardiovascular complications and mortality. The studies’ results show DPP-4 to be an effective and safe alternative therapy for elderly diabetics with chronic kidney disease. Co-morbidities, especially chronic kidney disease, cognitive impairment, and frailty syndrome should be considered during therapy of elderly diabetics. Modern therapies (gliptins) seem to be a very interesting option in the elderly population.
słowa kluczowe:

cukrzyca, starość, gliptyny, przewlekła choroba nerek

referencje:
Gates BJ, Walker KM. Fizjologiczne zmiany u osób starszych i ich wpływ na leczenie cukrzycy. Diabetologia po Dyplomie 2014; 11: 17-27.
Mrozikiewicz-Rakowska B, Jerszow B, Dąbkowska A i wsp. Cukrzyca u osób starszych. O czym każdy lekarz powinien pamiętać?. Medycyna po Dyplomie 2016; 66: 9-18.
Kieszonkowe zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Via Medica 2018.
Czupryniak L, Strojek K. Diabetologia 2016. Wyd. 2. Via Medica, Gdańsk 2016.
Strojek K (red.). Diabetologia. Wyd. 3. Termedia, Poznań 2014; 199-207.
Piątkiewicz P. Leczenie osób chorych na cukrzycę w wieku podeszłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
Sieradzki J. Cukrzyca typu 2: wczesna diagnostyka i rozpoczynanie leczenia. Termedia, Poznań 2014.
Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB i wsp. Leczenie hiperglikemii w cukrzycy typu 2 w roku 2015 – podejście zindywidualizowane. Aktualizacja stanowiska American Diabetes Association i European Association for the Study of Diabetes. Med Prakt 2015; 4: 27-48
Sesti G, Antonelli Incalzi R, Bonora E i wsp. Management of diabetes in older adults. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2018; 28: 206-218.
Halimi S, Raccach D, Schweizer A, Dejager S. Role of vildagliptin in managing type 2 diabetes mellitus in the elderly. Curr Med Res Opin 2010; 26: 1647-1656.
Schweizer A, Dejager S, Bosi E. Comparison of vildagliptin and metformin monotherapy in elderly patients with type 2 diabetes: a 24-week, double blind, randomized trial. Diabetes Obes Metab 2009; 11: 804-812.
Garber AJ, Foley JE, Banerii A i wsp. Effects of vildagliptin on glucose control in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with a sulphonylurea. Diabetes, Obes Metab 2008; 10: 1047-1056.
Schweizer A, Dejager S. Experience with vildagliptin in patients ≥ 75 years with type 2 diabetes and moderate or severe renal impairment. Diabetes Ther 2013; 4: 257-267.
Koblik T. Algorytmy w diabetologii. Wyd. 2. Via Medica, Gdańsk 2016.
Wierusz-Wysocka B, Zozulińska-Ziółkiewicz D. Postępowanie w stanach nagłych i szczególnych u chorych na cukrzycę. Wyd. 2. Via Medica, Gdańsk 2010; 1-20.
Karnafel W (red.). Hipoglikemia. Kreo, Warszawa 2011.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe