eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

ZESPÓŁ ZABURZEŃ CZYNNOŚCI STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO U PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA – BADANIE PILOTAŻOWE

Petra Baumann
1
,
Anna Sági
2
,
Beatrix Perjés
2
,
Viktória Prémusz
2
,
Pongrác Ács
2
,
Gyula Marada
1
,
Norbert Kovács
3
,
Márta Radnai
1

1.
Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Medical School, University of Pécs, Hungary
2.
Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
3.
Department of Neurology, Medical School, University of Pécs, Hungary
Data publikacji online: 2020/10/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
W stomatologicznej praktyce klinicznej coraz częściej widuje się pacjentów z zaburzeniami czynności stawu skroniowo-żuchwowego (ang. temporomandibular joint disorder, TMD). Celem badania było ustalenie, czy istnieje zależność między objawami TMD a chorobą Parkinsona.

Materiał i metody
W badaniu przekrojowym wzięto pod uwagę anamnestyczne i kliniczne wskaźniki dysfunkcji oraz korelacje związane z jakością życia (kwestionariusz oceny jakości życia SF-36) u pacjentów z chorobą Parkinsona (PG, n=35) i u osób zdrowych (CG, n=42). Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS 24.0.

Wyniki
Średnia wartość uzyskana na podstawie profilu wpływu zdrowia jamy ustnej (ang. Oral Health Impact Profile, OHIP-14) dla PG (7,0±7,7) była znacznie wyższa (p<0,001) niż wśród CG (2,0±3,7). Wskaźnik przynależności do grupy bezobjawowej (Ai0) okazał się wyższy w przypadku GK (71,4%) w porównaniu do PG (45,7%). Liczba umiarkowanych lub ciężkich objawów (DiII i DiIII) była większa u PG (37,1%) aniżeli u CG (2,4%). Średnia wartość jakości życia dla PG (60,9±20,1) była natomiast istotnie niższa (p<0,001) niż w przypadku CG (75,9±15,3).

Wnioski
Wyniki badania potwierdzają, że pacjenci z chorobą Parkinsona częściej cierpią z powodu TMD. Dzięki zastosowaniu SF-36 określono ilościowo niższą jakość życia PG.Background
The number of patients with temporomandibular joint disorders (TMD) is increasing in clinical dental practice. Our study aimed to determine whether a correlation between Parkinson’s disease and TMD symptoms can be established.

Material and methods
The anamnestic and clinical dysfunctional indices and the correlations related to the quality of life (SF 36, QoL) of Parkinson’s disease patients (PG, n=35) and healthy controls (CG, n=42) were examined in a cross-sectional study. Statistical analysis was carried out using SPSS 24.0 software.

Results
The mean value (7.0±7.7) of the PG in the OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) questionnaire was significantly higher (p<0.001) than that of the CG (2.0±3.7). The ratio of belonging to the asymptomatic (Ai0) group was higher in the CG (71.4%) than in the PG (45.7%). The number of moderate or severe symptoms (DiII and DiIII) was higher in the PG (37.1%) than in the CG (2.4%). The mean value of QoL of the PG (60.9±20.1) was significantly lower (p<0.001) than that of the CG (75.9±15.3).

Conclusions
Results of the study support that patients with Parkinson’s disease have a higher incidence of TMD. Using the SF-36, we were able to quantify lower QoL of the PG.

słowa kluczowe:

choroba Parkinsona, zaburzenie czynności stawu skroniowo-żuchwowego, jakość życia, profil wpływu zdrowia jamy ustnej, SF-36

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe