eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
RÓŻNE
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

ZMIANY MOCY ELEKTROENCEFALOGRAMU W TRAKCIE WYKONYWANIA RUCHÓW PALCAMI MNIEJ DOMINUJĄCEJ (LEWEJ) RĘKI U KOBIET Z RÓŻNYMI ZMIENNYMI RYTMU ALFA

Alevtyna Morenko
1
,
Olena Morenko
2
,
Olena Dmytrotsa
1
,
Andriy Poruchynsky
1
,
Olha Korzhyk
1

1.
Faculty of Medicine and Biology, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine
2.
Faculty of Medicine, Charles University, Prague, the Czech Republic
Health Prob Civil. 2020; 14(1): 63-69
Data publikacji online: 2020/03/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Niniejsza praca poświęcona jest badaniu wskaźników elektroencefalograficznej aktywności oscylacyjnej i procesów, które są skorelowane z ruchami manualnymi, u kobiet z wysoką lub niską indywidualną częstotliwością α określoną podczas ruchów manualnych wykonywanych przez mniej dominującą (lewą) rękę.

Materiał i metody
113 zdrowych praworęcznych kobiet w wieku od 19 do 21 lat zostało podzielonych na dwie grupy eksperymentalne z wysoką (n = 59, IαF ≥ 10,254 Hz) i niską (n = 54, IαF ≤ 10,25 Hz) indywidualną wartością częstotliwości EEG α (IαF). U tych kobiet oceniona została aktywność EEG podczas zginania lub prostowania mniej dominujących palców.

Wyniki
Ruchom manualnym wykonywanym przez kobiety, zwłaszcza o wysokiej modalnej częstotliwości α, towarzyszyło pewne zmniejszenie mocy fal EEG α i β w środkowych i tylnych obszarach kory mózgowej. Takie zmiany połączono z lokalnym wzrostem mocy w oscylacjach α1 w przednich przewodach. Lokalny wzrost aktywności α3 w obszarach kory czołowej został również ujawniony u kobiet z niską wartością IαF. Pewne uogólnione zwiększenie mocy fal EEG oscylacji θ, β i γ zaobserwowano w korze kobiet należących do tej grupy.

Wnioski
Wyniki ujawniają większą nadmiarowość procesów mózgowych u kobiet z małą mocą fal IαF w porównaniu z kobietami z wysoką częstotliwością α.Background
This study investigates the indicators of electroencephalographic (EEG) oscillatory activity and processes that are correlated with manual movements executed by the subdominant (left) hand in women with a high or a low individual α-frequency.

Material and methods
113 healthy right-handed women from the ages of 19 to 21 were divided randomly into two experimental groups with high (n = 59, IαF > 10.25 Hz) and low (n = 54, IαF ≤ 10.25 Hz) individual EEG α-frequency (IαF). EEG power during flexion or extension of the subdominant hand fingers was evaluated.

Results
Manual movements performed by women, especially those exhibiting high modal α-frequency, were accompanied by reduced α and β power in mid and posterior cortical areas. These changes occurred in combination with a local power increase in α1-oscillations in the frontal leads. A local increase of α3-activity in the frontal cortex areas was also revealed in women with low IαF. In this same group of women, generalized increases in EEG power of θ-, β- and γ-oscillations were observed in the cortex.

Conclusions
These results revealed a greater redundancy of brain processes in women with low IαF power compared to women with high α-frequency.

słowa kluczowe:

mózg, aktywność motoryczna, uwaga, rytm alfa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe