ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zaburzenia achowania w czasie snu REM – opis przypadku

Aleksandra Wierzbicka
,
Katarzyna Szaulińska
,
Ewa Poradowska
,
Wojciech Jernajczyk
,
Adam Wichniak

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (3): 194-202
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Zaburzenia zachowania w czasie snu REM (RBD) należą do parasomnii i mają charakter gwałtownych ruchów i/lub wokalizacji, odzwierciedlających treść marzeń sennych. Zaburzenie to jest częstym objawem chorób neurozwyrodnieniowych lub ich objawem prodromalnym. Najczęściej stosowanym lekiem łagodzącym RBD był do niedawna klonazepam. Celem artykułu jest opis skutecznego leczenia RBD melatoniną.

Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 56-letniego mężczyzny z wywiadem objawów charakterystycznych dla RBD. Wstępne rozpoznanie potwierdzono badaniem polisomnograficznym z rejestracją wideo, w którym zarejestrowano epizody kliniczne oraz okresy atonii mięśniowej podczas snu REM. Nie ustalono przyczyny RBD, rozpoznano postać idiopatyczną zaburzenia. Zastosowano leczenie melatoniną w dawce docelowej 5 mg/dobę z zadowalającym efektem. W związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę neurozwyrodnieniową pacjent pozostał pod opieką neurologa.

Komentarz: Ze względu na coraz częściej opisywaną skuteczność melatoniny w leczeniu RBD, przy niskim ryzyku działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami, warto rozważać jej zastosowanie przed podjęciem decyzji o podawaniu klonazepamu, zwłaszcza u osób starszych.

Purpose: REM behaviour sleep disorder (RBD) is a parasomnia and involves sudden movements and/or vocalizations that reflect the dream content. This disorder is a common symptom of neurodegenerative diseases or their prodromal symptom. Until recently, clonazepam was the most commonly used drug to relieve symptoms of RBD. The aim of the article is to describe successful RBD treatment with melatonin.

Case description: A case of a 56-year-old man with a history of symptoms characteristic for RBD was presented. The initial diagnosis was confirmed by video-polysomnography in the course of which clinical episodes and periods of muscle atonia during REM sleep were recorded. The cause of RBD was not identified, an idiopathic form of the disorder was diagnosed. Melatonin was used for treatment in the target dose of 5 mg/day with a satisfactory result. Due to an increased risk of a neurodegenerative disease, the patient remained under care of a neurologist.

Comment: Due to more frequently reported effectiveness of melatonin in RBD treatment with a low risk of adverse reactions and interactions with other drugs, it is worth considering its use before the decision to administer clonazepam, especially in the elderly.
słowa kluczowe:

zaburzenia zachowania w czasie snu REM, melatonina, polisomnografia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe