eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zaburzenia związane z używaniem alkoholu wśród pacjentów psychiatrycznych przebywających na leczeniu w szpitalu uniwersyteckim w Etiopii

Yonas Getaye Tefera
1
,
Tadesse Melaku Abegaz
1, 2
,
Lamesa Melese Sori
3
,
Ousman Abubeker Abdela
1

1.
University of Gondar, College of Medicine and Health Sciences, School of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy, Gondar, Ethiopia
2.
University of South Australia, School of Pharmacy and Medical Sciences, Adelaide, Australia
3.
University of Gondar Specialized Hospital, College of Medicine and Health Sciences, Department of Psychiatry, Gondar, Ethiopia
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (1): 69-78
Data publikacji online: 2021/07/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD) bardzo często współwystępują z za- burzeniami psychicznymi. Niniejsze badanie miało na celu ocenę wskaźnika występowania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu wśród pacjentów psychiatrycznych przebywających na leczeniu w Specjalistycznym Szpitalu Uniwersytetu Gondar w północno-zachodniej Etiopii.

Materiał i metody
Badanie przekrojowe prowadzono w szpitalu od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Do oceny AUD zastosowano składające się z 10 pozycji narzędzie przesiewowe zwane Testem Identyfikacji Zaburzeń Alkoholowych (AUDIT). Wynik powyżej 8 punktów pozwalał na stwierdzenie zaburzenia związanego z używaniem alkoholu (AUD). Dla zmiennych kategorialnych przeprowadzono statystyki opisowe, a w celu określenia korelatów AUD – analizę binarnej regresji logistycznej.

Wyniki
Ogółem do badania włączono 200 pacjentów. Większość uczestników stanowili mężczyźni (126, 63%), średni wiek wynosił 34,73 ± 10,91 roku. U ponad połowy badanych (105, 52,5%) rozpoznano AUD, a ponad 30% osób (63, 31,5%) piło alkohol w sposób szkodliwy. Analiza binarnej regresji logistycznej wykazała, że z każdym miesiącem trwania choroby wskaźnik AUD zwiększał się ponad 1,5 raza, przy AOR: 1,577 (1,296–1,663).

Omówienie
Jak wykazało badanie, wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi odsetek osób spożywających alkohol w sposób ryzykowny był wysoki. Zauważono, że rozpowszechnienie AUD zależało od rodzaju zaburzenia psychicznego. Pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej byli w dużo większym stopniu obciążeni AUD niż osoby z innymi rozpoznaniami. Niewielka liczebność próby, jednoośrodkowy charakter badania i krótki czas trwania może – jak się wydaje – ograniczać jego rzetelność (powtarzalność) i możliwość uogólniania wyników.

Wnioski
Częstość występowania AUD wśród uczestniczących w badaniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w północno-zachodniej Etiopii była wysoka. Długo trwająca choroba psychiczna narażała pacjentów na duże spożycie alkoholu. Zapobieganie konsumpcji i rehabilitacja są konieczne, aby powstrzymać postęp choroby i jej nawroty. Słowa kluczowe: AUDIT, używanie alkoholu w sposób niebezpieczny, pacjenci psychiatryczni, Etiopia.Introduction
There is a high incidence of alcohol use disorders (AUD) among patients with mental disorders. This study aimed to assess the rate of alcohol use disorders among psychiatric patients undergoing treatment at the University of Gondar Specialized Hospital in the North West Ethiopia.

Material and methods
A hospital-based cross-sectional study was conducted from December 01, 2017 to February 28, 2018. A 10-item screening tool called the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) was employed to evaluate AUD. Patients were categorised as having alcohol use disorders (AUD) when their score is above 8. Descriptive statistics were conducted for categorical variables. Binary logistic regression analysis was undertaken to determine the correlates of AUD.

Results
Overall, 200 patients were included in the study. The majority of the participants were males (126, 63%) with a mean age of 34.73 ± 10.91. Slightly more than half (105, 52.5%) of them had AUD and more than 30% (63, 31.5%) experienced harmful alcohol use. Binary logistic regression analysis indicated that for each month increase in the duration of the disease, the rate of AUD increases by more than 1.5 times with AOR: 1.577 (1.296-1.663).

Discussion
The study findings revealed that risky alcohol consumption was high among patients with mental health disorders. It was also noted that the prevalence of alcohol use disorder was varied among different psychiatric conditions. Schizophrenia and bipolar affective disorder patients experienced a very large burden of AUD as compared to patient with other mental conditions. However, the small sample size and this single-centre study with its short duration might limit the findings in terms of their reliability (reproducibility) and generalisation.

Conclusions
The prevalence of AUD was high among psychiatric patients in the study setting of North West Ethiopia. The long duration of the mental illness may expose patients to high alcohol consumption risk. Prevention of further consumption and rehabilitation of victims is required to counter disease progression and relapses. Keywords: AUDIT, Hazardous alcohol use, Psychiatric patients, Ethiopia.

słowa kluczowe:

AUDIT, używanie alkoholu w sposób niebezpieczny, pacjenci psychiatryczni, Etiopia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe