eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Katarzyna Cierzniakowska
,
Beata Westphal
,
Maria T. Szewczyk
,
Justyna Cwajda-Białasik
,
Aleksandra Popow

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 4: 211-217
Data publikacji online: 2011/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem badań była ocena zachowań zdrowotnych chorych ze zdiagnozowanym zwężeniem tętnic szyjnych.

Materiał i metody : W badaniu wzięło udział 91 osób dorosłych z rozpoznanym zwężeniem tętnic szyjnych, zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji zawierającego dane demograficzne i standaryzowane narzędzie badawcze, tzw. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ).

Wyniki: Średnia arytmetyczna punktów zgromadzonych w IZZ wynosi 84,76. Największe nasilenie zachowań zdrowotnych przejawia się w praktykach zdrowotnych (średnia 3,75 pkt), a najmniejsze w prawidłowych nawykach żywieniowych (średnia 3,1 pkt).

Wnioski : Najliczniejsza grupa chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych prezentuje zachowania zdrowotne na umiarkowanym poziomie. Chorzy w starszym wieku osiągnęli istotne statystycznie, wyższe wskaźniki praktyk zdrowotnych. Chorzy, u których wystąpił udar niedokrwienny przed operacją, prezentowali niższe wskaźniki we wszystkich kategoriach zachowań zdrowotnych.

The aim of the research was to evaluate health patients behaviour with diagnosed carotid arteries narrowing.

Material and methods : The research was carried among 91 adult patients with diagnosed carotid arteries narrowing qualified to an operative treatment. The tool of the research was self-builded questionnaire with demographic data and standarized diagnostic tool called Health Behavior Inventory.

Results : Arithmetic mean of scores from Health Behavior Inventory is 84.76. The highest intensity of health behaviour is revealed in health practice (average 3.75) and the least in proper eating habits (average 3.1).

Conclusions : The largest group patients with carotid arteries narrowing presents health behaviour at moderate level. Patients in old age got statistically vaild higher indicators of health practice. Patients who have experienced ischemic stroke before operation presents lower indicators in all categories of health behaviour.
słowa kluczowe:

zachowania zdrowotne, zwężenie tętnic szyjnych, miażdżyca, udar niedokrwienny mózgu, leczenie operacyjne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.