eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zadania pielęgniarki w procesie promocji i edukacji zdrowotnej wobec chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową

Marcin Janecki
,
Joanna Flakus

Medycyna Paliatywna 2014; 6(2): 71–75
Data publikacji online: 2014/08/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Promocja zdrowia, będąca interdyscyplinarnym przedsięwzięciem na rzecz zdrowia, obliguje do współpracy przedstawicieli wszystkich dyscyplin mieszczących się w obszarze „nauk o zdrowiu”. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna chorych objętych opieką paliatywną może wydawać się paradoksem. Jednakże opieka paliatywna opiera się na filozofii, która skupia się na osiągnięciu najlepszej jakości życia pacjentów i ich rodzin w holistycznym schemacie. Coraz bardziej popularna staje się strategia, która uznaje, że wszystkie profesje medyczne mogłyby zastosować te zasady w opiece nad pacjentami z potrzebami w zakresie opieki wspierającej i paliatywnej. Pielęgniarki pełnią kluczową funkcję w tym schemacie, a złożoność roli pielęgniarki w opiece paliatywnej została przeanalizowana w wielu badaniach.

Health promotion, interdisciplinary health undertaking, is an obligation for all “health sciences” representatives to co-operate. Health promotion and health education for the palliative care patients may seem apparently as a paradox, however the palliative care philosophy is based on achieving in the holistic scheme the best possible quality of life of patients and their families. More and more popular becomes the strategy implying that all medical professions could apply above rules to patients who need supportive and palliative care. Nurses are fulfilling the key role in this scheme, and complexity of nursing services were analyzed in many studies.
słowa kluczowe:

edukacja zdrowotna, opieka paliatywna, choroba nowotworowa

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe